Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Bengt MalmgrenRapport om karismatisk förnyelse i de nordiska länderna sammanställd av Bengt Malmgren september 2021 (engelska)

2021-10-10

  Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev maj 2021

  Bengt Malmgren 0 3203 Article rating: No rating

  I detta brev: Rörelsernas Pingst med biskop Anders pingstafton 17.00 CHARIS världsvida ekumeniska internet-pingstvaka pingstafton 21.00. CHARIS samarbete i Europa, Norden och Sverige. Europeiskt möte i Budapest 22-26 september. Stiftsvallfärd till Vadstena i september i den Helige Andes tecken. Ekumenik och Katolska karismatiska förnyelsens historia i Sverige. Lillemor Hallins senaste bok.

  Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige - historik

  Bengt Malmgren 0 3273 Article rating: No rating

  Katoliker i Sverige kom i kontakt med den Katolska karismatiska förnyelsen (CCR) ganska snart efter att den med början i USA 1967 spred sig över hela världen. Den hade redan från start en starkt ekumenisk prägel. Detta är en längre version med länkar av den artikel som publiceras i maj i FKE´s tidskrift Kristen Enhet.

  Rapport från förberedande europeiskt möte för konstituering av CHARIS kontinentala service-gemenskap.

  Rapport av Bengt Malmgren från zoom-möte 23-25 april

  Bengt Malmgren 0 2730 Article rating: No rating

  23-25 april samlades ett nittiotal personer representerande Katolska karismatiska förnyelsen i hela Europa till ett förberedande zoom-möte, det första mötet med europeiska ledare i enlighet med CHARIS nya organisation som startade på pingsten 2019.

  EU-CHARIS Informationsbrev nr 3

  Europeiskt förberedande möte 23-25 april för förberedelse av "Service of communion på kontinental och nationell nivå i Europa

  Bengt Malmgren 0 2912 Article rating: No rating

  EU-CHARIS Informationsbrev nr 3 har just utkommit. Det handlar om det interimistiska koordinationsteamet för Europa som nu finns i avvaktan på att den nya kommunikations- och samarbetsstrukturen för CHARIS skall konsolideras på kontinental och nationella nivåer. Där finns också en presentation av Paolo Maino, europeisk representant i CHARIS internationella service-team. Han talar om enhet och mångfald inom förnyelsen. 

  RSS
  123578910Last