Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse februari 2022
Bengt Malmgren
/ Categories: Ekumenik, CCR

Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse februari 2022

Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige

Nyhetsbrev Katolsk karismatisk förnyelse från Bengt Malmgren:

Nätverk för bönegruppsledare och kontaktpersoner
Ett nätverk för bönegruppsledare och kontaktpersoner inom förnyelsen i Sverige håller på att formas och man har på initiativ av Firas Daykh i Södertälje börjat med nätverksmöten via Zoom. Grunden är den lista som finns under fliken kontakt på vår hemsida. Ta kontakt med någon i gruppen om du vill ha mer information. Vi hoppas genom detta få igång ett samarbete så att vi kan ordna t.ex. en karismatisk konferens på nationell (eller varför inte nordisk?) nivå.


CHARIS i Europa och Norden
Som informerats om i tidigare brev har CHARIS Europa nu konsoliderats med en europeisk service-gemenskap (ESC). Många länder har redan kommit igång med sina nationella service-gemenskaper (NSC). I ESC har Tony Laureys utsetts till kontaktperson för de nordiska länderna och kommer att hjälpa oss att bilda en service-gemenskap för de nordiska länderna. Tony önskar att vi i Sverige utser några personer som kan ingå i ett interimistiskt nordiskt team som kan förbereda CHARIS nordiska service-gemenskap, vi tänker oss en gemensam för Norden, inte en för varje land. 

Jag tror det vore bra att få till stånd detta så snart som möjligt nu under våren. Man kan förvisso som karismatisk grupp ordna konferenser, kurser och olika aktiviteter utan att vara ansluten till CHARIS-gemenskapen, men det finns få skäl till att inte vara ansluten om vi vill vara vid kyrkans hjärta, och det vill vi ju. CHARIS är en juridisk person inrättad av den Heliga Stolen genom Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Genom att ingå i CHARIS gemenskap har vi kyrkans auktoritet bakom oss och det visar vår lojalitet med Katolska kyrkans herdar och vår önskan att tjäna hela kyrkan genom Andens dop och de andliga nådegåvorna. Samtidigt får vi ta del av den support och stöd som CHARIS erbjuder, t.ex. genom ledarutbildningar och kursprogram som erbjuds som t.ex. IFP som beskrivs nedan. 


CHARIS Integral Formation Program – IFP
CHARIS erbjuder ett internet-bundet utbildningsprogram för volontärer och ledare inom Karismatiska förnyelsen med start under våren - Integral Formation Program – IFP med syfte att komplementera kunskaper i hur man som volontär inom Karismatiska förnyelsen möter vardagens utmaningar med andlig och psykologisk självkännedom, en nödvändighet för att kunna möta dagens människor och evangelisera och vittna om livet i den helige Ande på ett trovärdigt sätt.
Programmet, som starkt rekommenderas av påve Franciskus består av 44 lektioner, första delen april - oktober 2022, andra delen april till oktober 2023. [Läs mera på CHARIS hemsida]

 

Den synodala vandringen
Samtalskvällar och andra aktiviteter har nu kommit igång på allvar i våra församlingar. Karismatiska förnyelsens grupper rekommenderas starkt att delta i församlingarnas aktiviteter. Utöver det finns också möjlighet att som bönegrupp eller enskild person lämna in svar på frågorna till arbetsgruppen i stiftet. [Läs mera på stiftets hemsida]

 

55 år med karismatisk förnyelse
Titta på denna korta presentationsvideo från CHARIS med highlights genom åren.
https://www.youtube.com/watch?v=qAhqxSwWTRs


Ekumenik i vardagen
En hälsning från den ekumeniska vardag som många av oss katoliker, särskilt inom Karismatiska förnyelsen är involverade i.
S:ta Clara kyrka och direktor Mats Nyholm står som värd för regelbundna ekumeniska ledar- och pastorsträffar. Jag är glad att få vara med som representant för Katolska domkyrkan och domprost Grzegorz Janski på vars uppdrag jag deltar. Vi träffas 2 gånger per termin. Nu sist var Stockholms biskop i Svenska kyrkan Andreas Holmberg gäst. Mötet inleddes med social samvaro och fika vilket inte är minst viktigt för att lära känna varandra och bygga relationer. Sedan inledde biskop Holmberg med att dela erfarenheter med oss. Han sade att vårt uppdrag som kyrka är att tala och vara hopp. Sedan följde ett samtal där flera av pastorerna delade med sig om vad som sker här från Stockholms horisont. Mötet avslutades med en halvtimmes bön framme i koret för våra församlingar i Stockholm, för evangelisationen och att nå ut till dem som bäst behöver det.

S:ta Clara har i många år varit en ekumenisk mötesplats, och jag träffar ofta katoliker där, från kardinal Arborelius till medlemmar i Stockholmsförsamlingarna som arbetar som volontärer i den sociala verksamheten. Det finns så mycket vi katoliker kan göra (och påbjuds göra) tillsammans med andra kristna, som gemensam bön och gemensamt social-karitativt arbete och att bygga goda personliga relationer. Det är också en del i den synodala vägen. Clara kyrka har mycket att lära oss katoliker, inte minst i hur man tar hand om sina medarbetare, skapar en atmosfär som är inbjudande till att ta del i olika uppgifter samt inte minst den gemensamma bönen i koret 2 gånger om dagen. Församlingens egna medlemmar har också möjlighet att vara med i någon av de många hemgrupper som finns runtom i Stockholm.

Mina ekumeniska kontakter med S:ta Clara går tillbaka till den tid jag var ledare inom AKKS/KKS och vi byggde upp ett ekumeniskt karismatiskt nätverk där både pastorer och lekmannaledare deltog. Vi har alltid haft ett nära förtroendefullt samarbete mellan präster och lekmän, och så är det också idag. Sedan jag slutade som ledningsperson inom KKS har jag ändå fortsatt att bli inbjuden, och det kändes riktigt att fortsätta. Jag förankrade det då hos kyrkoherdarna i Domkyrkan, tidigare f Thanh och nu f Grzegorz. Någon gång är de med själva, men oftast ber de mig gå ensam och representera Domkyrkoförsamlingen.
Jag har också deltagit i planering för ekumeniska böndagar på riksnivå där biskop Anders låtit mig representera Katolska kyrkan, t.ex. bönen för Sverige i samband med Riksdagens öppnande i september.

Previous Article Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse januari 2022
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2022
Print
4895 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.