Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2022
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2022

Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2022 från Bengt Malmgren

Kära vänner!
Att det dröjt med nyhetsbrev beror på att våra internet-resurser legat nere under en månads tid på grund av en omfattande hackerattack hos vår internetleverantör Crossnet. Men nu fungerar allt som vanligt igen.

 

Den synodala processen, Karismatiska förnyelsens svar
Några av oss från tidigare styrelsen för AKKS, jag tillsammans med Lillemor Hallin och Kerstin Jonsson tog initiativ till att skriva ett svar på de frågor som skickats ut från kontaktgruppen i stiftet. Svaren skulle vara inskickade innan 15 maj. På stiftets hemsida meddelas att summa 66 svar hade inkommit från församlingar, missioner, ordnar, rörelser och grupper samt enskilda. 4 av svaren kom från rörelser och grupper, där vårt från Karismatiska förnyelsen räknas in. [Länk till vårt svar här]
 

Rörelsernas pingst med biskop Anders i Katolska domkyrkan 31 maj kl 18.30
Normalt äger detta rum på pingstafton, men i år är det flyttat till tisdagen före pingst på grund av biskop Anders´ schema.
Välkomna att deltaga. Också detta går i år i synodalitetens tecken. Rörelsernas kallelse är inte att vara alternativ vid sidan om utan att finnas mitt i församlingarna och samverka för missionen.  
kl 18.30 Mässa,
19.30—21.00 samvaro, samtal i Domkyrkosalen med församlingarna, rörelserna och biskop Anders
I år vill vi inbjuda församlingarna och särskilt kyrkoherdarna i Stockholmsregionen att fira med oss och samtala om hur den resurs rörelserna är bäst kan tas till vara. [Mera information här]

CHARIS Integral Formation Program
Denna utmärkta internetbaserade utbildning för bönegruppsledare och andra funktionärer inom Karismatiska förnyelsen och som pågår fram till VT 2023 startade i slutet av april, jag har själv anmält mig och tagit del av första seminarieavsnittet. Jag kan försäkra er att det är ett mycket nyttig och bra utbildning, både för nybörjare som vill ta ett funktionärsansvar och för oss som varit med lite längre. Det är inte för sent att anmäla sig än. [Mer information här]

Pingstnovenan fredag efter Kristi himmelsfärdsdag till Pingstafton.
Låt oss alla inom Karismatiska församlingen särskilt gå in för att be denna nio dagars bön innan pingst i år, enskilt och i de grupper och gemenskaper vi befinner oss i. 
Reflektera över de dagliga texterna (se Oremus sid 308 ff [eller denna länk]), be med egna ord. Låt oss be för förnyelse av vår Katolska kyrka i Sverige, om den helige Andes liv och kraft över våra församlingar, våra rörelser och grupper, och att Karismatiska förnyelsen får vara en levande kanal för Andens nya liv i kyrkan. Att kyrkan med kraft får rustas och svara upp mot påve Franciskus utmaning till en ny evangelisation.

Be pingstsekvensen (Oremus sid 312), be i tro att Herren verkligen gör under, att han gör allting nytt.
Kom helige Ande!

/Bengt Malmgren

------------------------------

Previous Article Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse februari 2022
Next Article Pingstnovenan dag 1-9
Print
4475 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.