Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Bengt MalmgrenRapport om karismatisk förnyelse i de nordiska länderna sammanställd av Bengt Malmgren september 2021 (engelska)

2021-10-10

  CHARIS moderator slutar

  Jean-Luc Moens tillkännager sitt beslut i brev till vännerna i Karismatiska förnyelsen

  Bengt Malmgren 0 3019 Article rating: No rating

  CHARIS internationella moderator Jean-Luc Moens har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag på grund av sjukdomsfall i familjen, och Kardinal Kevin Farell, prefekt för Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet har accepterat hans begäran. Moens beskriver situationen i ett öppet brev till alla vänner inom Katolska karismatiska förnyelsen.

  Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev från Bengt Malmgren

  Mars 2021

  Bengt Malmgren 0 3320 Article rating: No rating

  F Raniero Cantalamessa fastepredikan om omvändelse. CHARIS moderator Jean-Luc Moens: Katolsk karismatisk förnyelse inte en rörelse utan en ström av den Helige Andes nåd för hela Kyrkan. CHARIS och den kristna enheten - nyinrättad ekumenisk kommission. Ekumenisk pingstvigilia on line 22 maj. F Brieven, kardinal Suenens personlige sekreterare, YouTube-klipp.

  CHARIS och den kristna enheten

  Nyinrättad kommission skall främja enheten

  Bengt Malmgren 0 3231 Article rating: No rating

  CHARIS som betjänar Katolska Karismatiska Förnyelsen har inrättat en kommission för kristen enhet, “Christian Unity Commission” (CUC) med syfte att främja och arbeta för enhet i Kristi kropp, såsom det uttrycks i Jesus Kristus bön i Joh 17:21.

  Katolsk karismatisk förnyelse - inte en rörelse utan en ström av den helige Andes nåd för hela Kyrkan.

  Bengt Malmgren 0 3042 Article rating: No rating

  I sista webb-utgåvan av CHARIS Magazine skriver Jean-Luc Moens, moderator för CHARIS internationella service-gemenskap. Han betonar det som sagts från början, att den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR) inte är en rörelse i vedertagen mening, utan en ström av nåd för hela Kyrkan.

  Fader Cantalamessa fastepredikan: Omvändelse, botgöring och Andens dop hör ihop

  Referat av hans fastepredikning till Romerska kurian

  Bengt Malmgren 0 3005 Article rating: No rating

  Fader Raniero Cantalamessa är kyrklig rådgivare i CHARIS. Han är också predikant vid det påvliga hushållet. En huvuduppgift som påven gett CHARIS är att i hela kyrkan främja och förklara den karismatiska nåden och hur den Helige Ande tas emot i sin fullhet. Vi känner f Cantalamessa sedan tidigare som en lysande predikant och teolog som utlägger kyrkans lära. Ingen kan bättre än han vara ambassadör för Andens dop. Han tar denna uppgift på stort allvar i den fastepredikning som här refereras. Det är en brinnande uppfordran till alla döpta till omvändelse i tre steg, det tredje steget är Andens dop. 

  RSS
  123468910Last