Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse oktober 2021
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse oktober 2021

Den synodala processen, CHARIS möte i Ungern, uppdatering av hemsidan

För en synodal kyrka - gemenskap, delaktighet, mission

Påve Franciskus initiativ för en synodal kyrka som startade 17 oktober gäller också oss. Alla omfattas, församlingar, ordnar, andliga rörelser. Synod betyder att vandra tillsammans, och syftet är att engagera alla döpta i denna process. Därför är det något som i högsta grad berör oss inom Karismatiska förnyelsen.

Det börjar med en process lokalt som engagerar församlingar och grupper, man skall samlas och samtala, svara på frågor som sedan bearbetas av en i stiftet utsedd grupp där bl.a. F Andrés Bernar ingår. Meningen är att det inte skall vara styrt uppifrån, inte heller demokratiska omröstningar, utan just att allas nådgåvor skall blåsas liv i och en urskiljningsprocess av vad Anden säger till församlingarna idag. En del kritiker befarar att det bara blir pappersexcersis och ytterligare meningslösa sammanträden som ingenstans leder.

Men det är just meningen att det inte skall bli så, utan en process ledd av den helige Ande. Vi inom förnyelsen ett ansvar att medverka. En del av materialet är ganska omfattande med tips om hur man kan göra och förslag till frågor, men det gäller att inte drunkna i det. I materialet sägs att det bara är förslag, och det allra viktigaste är att det blir en process av lyssnande och andlig urskiljning. Det gäller därför att inte fastna i detaljerna utan ha ett vidare perspektiv och fördjupa oss i de frågor som Anden leder oss att fokusera. Vi medverkar på olika sätt:

  • Genom bön
  • Genom att studera det material som kommit från Rom och Stockholms katolska stift
  • Genom att aktivt medverka i processen. Både delta i de möten som anordnas av församlingarna, och att kanske vi ordnar egna möten eller tillsamman med övriga rörelser i stiftet. Vi har ju god erfarenhet av detta sedan tidigare med de studiedagr vi haft i samband med Rörelsernas pingst med biskop Anders.

1995 hade vi en stiftssynod här i Sverige. Då medverkade också Karismatiska förnyelsen. Jag tog fram ett dokument från AKKS och konstaterar att mycket av vad som sades då är aktuellt också idag. [Se AKKS svar på frågor till stiftssynoden här]. Må den synodala processen denna gång bära frukt i en förnyad kyrka, fylld av Andens kraft till att bära ut evangeliet, inte bara i kyrkan i Sverige utan i hela världen.

Länkar:
[Om synoden på Stockholms katolska stift]
[Vatikanens hemsida om synoden här]. 

Särskilt rekommenderar jag första delen av dokumentet Vademecum samt Preparatory document. Finns på olika språk att hämta på synodens hemsida.

 

CHARIS möte i Esztergom, Ungern 24-26 sepmber.
Nu har en europeisk CHARIS-gemenskap bildats. Det skedde vid en konferens i Ungern 24-26 september. Från Sverige medverkade Firas Daykh (Syrisk katolska förtsamlingen i Södertälje), Bola & Maria Richards (Katolska domkyrkoförsamlingens bönegrupp) och Ludwig Gelot (bönegruppen i Heliga Trefaldighets församling, Järfälla) och de har [skrivit en rapport] som skickats till bönegruppsledare och kontaktpersoner för karismatiska kommuniteter. [Rapporten i engelsk version] har också skickats till våra kontaktpersoner i de övriga nordiska länderna.
[Läs mer om möte och fler länkar på hemsidan].

Läs ingående om mötet och detaljer om processen tillskapandet CHARIS-gemenskapen för Europa och CHARIS-gemenskaper i de olika länderna i [denna rapport från vår kontaktperson i Nederländerna Kees Slijkeman].

Inför mötet sammanställdes en rapport om den Karismatiska förnyelsen i de nordiska länderna på engleska. [Läs rapporten här].


Den nya CHARIS-gemenskapen vid mötet i Esztergom 25-26 sept 1921

Det är nu upp till oss i Sverige att samla våra karismatiska grupper till en CHARIS-gemenskap för Sverige som ev kan komma att utvidgas till en nordisk sådan. Jag har för närvarande en förtckning på 8 karismatiska bönegrupper i Sverige samt en kommunitet. Ledare/kontaktpersoner från dessa sätter jag upp på en adresslista för regelbunden information/kontakt. Finns fler grupper önskar jag gärna att ni hör av er.

 

Hemsidan karismatiskfornyelse.se
I samband med en uppdatering av systemet slutade hemsidan att fungera för en tid sedan. Jag passade då på att förnya den, så nu fungerar den igen. Det innebär dock att vissa länkar för närvarande är borta till historiska dokument, som AKKS nyhetsbrev och KKS nyhetsbrev. Men ingen fara, de kommer att komma igen.

Detta brev är sammanställt av Bengt Malmgren

Previous Article CHARIS Europa-möte i Budapest 24-26 september
Next Article Karismatisk bönekväll i S:t Ansgar, Södertälje 1 december
Print
5223 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.