Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
CHARIS Europa-möte i Budapest 24-26 september
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

CHARIS Europa-möte i Budapest 24-26 september

Rapport från den svenska delegationen

Bakgrund: Se tidigare rapportering om CHARIS.

Konferensens syfte var att välja representanter till ett kontinentalt samordningsteam för Europa. Ett sådant skall finnas för varje kontinent (CCSC) och består av representanter från respektive länders nationella samordningsteam (CNSC). Sverige och den övriga nordiska länderna har ännu inte tillskapat något sådant team, men vi var ändå inbjudna att deltaga. 

Den svenska delegationen bestående av Firas Daykh (Syrisk katolska förtsamlingen i Södertälje), Bola & Maria Richards (Katolska domkyrkoförsamlingens bönegrupp) och Ludwig Gelot (bönegruppen i Heliga Trefaldighets församling, Järfälla) skriver i sin rapport om meningen med Karismatiska förnyelsen och CHARIS:

Den karismatiska förnyelsen är en ström av nåd i kyrkan. Det är ingen institution eller en rörelse eftersom den inte är begränsad till en grupp medlemmar och inte har någon grundare eller styrelse. I stället är den ämnad att föra dopet i den Helige Ande till hela kyrkan. Den framträder i en stor mångfald av uttryck och syftar till att alla döpta – katoliker och icke-katoliker – mer fullständigt skall 
leva ut dopets sakrament...

"CHARIS grundades på initiativ av påve Franciskus. Målet är att underlätta framväxten av en tjänande organisation som främjar service och gemenskap genom inrättandet av kontinentala och nationella gemenskaper (”Services of communion”). Dessa skall inte ha auktoritet över den Karismatiska rörelsens många realiteter som fortfarande är under behöriga kyrkliga myndigheters jurisdiktion. Deras roll är inte att besluta och styra utan att samordna i syfte att uppnå större gemenskap genom hjärtats enhet. CHARIS fungerar som en "bensinstation" på en motorväg där karismatiska realiteter kan stanna för att vila, dela information och ladda batterierna på sin resa. Målet kvarstår alltid att ge den Helige Ande första plats och att dela dopet i den Helige Ande med hela kyrkan."

Ordlista:

  • CISC: Charis International Service of Communion. Det finns en sådan.
  • CCSC: Charis Continental Service of Communion. En för varje kontinent.
  • CNSC: Charis National Service of Communion. En för varje land eller varje biskopskonferens.

Vid mötet konsoliderades den europeiska servicegemenskapen (CCSC) med representanter från varje land som har tillskapat motsvarande nationella gemenskaper. Eftersom det blir en ganska stor grupp människor tillsatte man också ett samordningsteam (CoCo-team) som kan handlägga praktiska angelägenheter. Se bilder nedan.

Sverige har ännu inte någon nationell servicegemenskap. Medlemmarna i den svenska delegationen kunde därför bara rösta för valet av medlemmar i Europeiska servicegemenskapen men inte för samordningsteamet. De svenska delegaterna berättar att de välkomnades varmt. En atmosfär av vänskap och samarbete etablerades redan från början och det var lätt att få kontakt och kommunicera med andra deltagare. Man skriver i rapporten:

"Många deltagare inspireras av och lever i Anden. Under lovsångs- och bönetider kunde människor med profetians gåvor komma för att dela med sig till alla vad de hade fått från den Helige Ande. Budskapen var alltid stödjande och positiva. Många karismer inklusive tungotal och profetia manifesterades under mötet. Man kände kraften av den Helige Ande som var tydligt närvarande. Det var en ekumenisk anda och medlemmar av olika riter och traditioner deltog."

Rapporten i sin helhet, engelsk och svensk version, se nedan.

Previous Article Bönegruppen i Katolska domkyrkan
Next Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse oktober 2021
Print
5321 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.