Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Bönegruppen i Katolska domkyrkan
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Bönegruppen i Katolska domkyrkan

Presentation och historik

Gruppen har funnits i församlingen sedan 1977. Man brukar träffas en gång i veckan, vissa perioder varannan vecka. Mötet innehåller tillbedjan, lovsång, dela erfarenheter, bibelläsning, förböner. Bönegruppen är som en cell, sammanhållen genom vardagslivets relationer. Vi ber för smått och stort, för Kyrkans mission i världen, för människor i vår vardag, också personlig förbön för dem som så önskar och kommer till gruppen.

2010 gjorde Katolskt Magasin en reportage-serie om Katolska domkyrkoförsamlingen. Här ett klipp från en artikel om Bönegruppen:

Historik:
1976 kom p Francis Little OSB från England och ledde Liv i Anden-seminarier i Stockholm. På pingstdagen bad man om den Helige Andes dop. Med var bl.a. Benkt Stolpe och Franceska Balingit samt Birgitta Björksten. Man fortsätter att samlas regelbundet, Franceska Balingit blev "gruppens mor". Benkt Stolpe, Daniel Adner och Birgitta Björksten besökte på 1970-talet kapucinpräster i Italien: Det var p Fabiano, rektor för klostret i Loreto och p Pancratio, känd italiensk karismatisk präst som stod nära padre Pio. Dessa präster kom till Sverige på initiativ av Vera Cedheim.

Sommaren 1977 tyckte man att man borde starta en bönegrupp i Domkyrkoförsamlingen. Birgitta Björksten och Benkt Stolpe tog med sig kapucinprästerna, ringde runt till olika personer och samlade en grupp i Domkyrkan. Med från starten var också Carin Widenmeyer som redan innan hade varit med i en bönegrupp i Täby och fått inspiration därifrån. Hon blev gruppens ledare under många år. Ganska snart kom också Ida Krieger med, som tillsammans med Karin var ett starkt stöd för gruppen. Ida var också engagerad i Schönstattrörelsen. Domprost J F Koch sanktionerade snart gruppen och gav den namnet Förbönsgruppen. Bland regelbundna besökare fanns också systrar från Serafimsystrarna, sr Tarsilla var trogen besökare, samt från Skolsystrarna där Sr Evelyn, Sr Olga, Sr Barbro och sr Miriam tillhörde dem som kom regelbundet.

Skolsystrarna hade fått inspiration att delta i den Karismatiska förnyelsen genom p Liesner SJ från Tyskland som kom till Sverige och gav reträtter för systrarna. Bengt Malmgren hade blivit introducerad i Karismatiska förnyelsen genom gruppen i Täby och anslöt sig till gruppen i Domkyrkan i början på 1980-talet. Bengt blev aktiv i AKKS, arbetsgruppen för Karismatisk Förnyelse i Katolska Kyrkan i Sverige. Han inbjöds till ett Nordiskt katolskt karismatiskt möte på Mariaholm i Norge 1983.

Norge var på den tiden drivande i det nordiska karismatiska samarbetet genom John Golding. Också från Danmark var man aktiva, med på mötet på Mariaholm var generalvikarie p Lars Messerschmidt. Gemensamt med en nordisk grupp reste Bengt Malmgren med fru Maria och Lillemor Hallin på en internationell katolsk karismatisk konferens i Rom 1984. Där medverkade också kardinal Suenens och moder Teresa samt pingstpastorn, David de Plessies som betytt mycket för ekumeniken mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan.

Hemkomna fortsatte man det nordiska samarbetet och anordnade sommaren 1985 den första Nordiska katolska karismatiska konferensen i Stockholm som Katolska domkyrkan var värd för. [Läs mer om gruppens historik i detta dokument framtaget till biskopsvisitationen i Domkyrkoförsamlingen 2013] Efter att Carin Widenmeyer avlidit 1998 blev Bengt Malmgren ledare för gruppen i Domkyrkan.

2016 blev Bola Richards gruppens ledare. Bola Richards är född och uppvuxen i Gambia, tog en civilingenjörsexamen i Ryssland och gifte sig 1982 med Maria från Kuba som också studerade teknik på samma institut. Han kom till Sverige 1984 och har jobbat inom IT-branschen, bl.a. som forskningsingenjör vid Manne Sieghbahn Institute of Physics, sedan som databasspecialist inom bank-, hälso- och försäkringsbranschen. Bola berättar om sin väg till Katolska kyrkan och Karismatiska förnyelsen:

"Jag gick i pension i juli 2021. Maria och jag har 2 vuxna barn. Min fru är född katolik. Jag växte upp som metodist men hade alltid varit intresserad av den katolska tron.  År 1992 hade jag turen att träffa en Opus dei präst i Sverige, Johannes Bernaldo som döpte vår son. Han lärde mig tålmodigt grunderna i den katolska tron ​​och upptog mig i kyrkan 1996 innan han döpte min dotter. Sedan dess har livet aldrig varit detsamma igen. Jag kom in i den Karismatiska rörelsen genom Pancho Chin A Loi som senare blev permanent diakon. Han bjöd in mig till ett bönemöte i St Eugenia, och Bengt Malmgren inbjöd mig att delta i bönegruppen vid Katolska domkyrkan i Stockholm. Det var en upplevelse som förändrade mitt böneliv. Jag gick för att be med Bengts grupp så ofta jag kunde och för 5 år sedan då Bengt slutade blev jag ledare för för gruppen."

Previous Article Karismatisk förnyelse, nyhetsbrev september 2021
Next Article CHARIS Europa-möte i Budapest 24-26 september
Print
5874 Rate this article:
3.0
Please login or register to post comments.