Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Bengt MalmgrenRapport om karismatisk förnyelse i de nordiska länderna sammanställd av Bengt Malmgren september 2021 (engelska)

10/10/2021

  Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige - historik

  Bengt Malmgren 0 1889 Article rating: No rating

  Katoliker i Sverige kom i kontakt med den Katolska karismatiska förnyelsen (CCR) ganska snart efter att den med början i USA 1967 spred sig över hela världen. Den hade redan från start en starkt ekumenisk prägel. Detta är en längre version med länkar av den artikel som publiceras i maj i FKE´s tidskrift Kristen Enhet.

  Rapport från förberedande europeiskt möte för konstituering av CHARIS kontinentala service-gemenskap.

  Rapport av Bengt Malmgren från zoom-möte 23-25 april

  Bengt Malmgren 0 1588 Article rating: No rating

  23-25 april samlades ett nittiotal personer representerande Katolska karismatiska förnyelsen i hela Europa till ett förberedande zoom-möte, det första mötet med europeiska ledare i enlighet med CHARIS nya organisation som startade på pingsten 2019.

  EU-CHARIS Informationsbrev nr 3

  Europeiskt förberedande möte 23-25 april för förberedelse av "Service of communion på kontinental och nationell nivå i Europa

  Bengt Malmgren 0 1668 Article rating: No rating

  EU-CHARIS Informationsbrev nr 3 har just utkommit. Det handlar om det interimistiska koordinationsteamet för Europa som nu finns i avvaktan på att den nya kommunikations- och samarbetsstrukturen för CHARIS skall konsolideras på kontinental och nationella nivåer. Där finns också en presentation av Paolo Maino, europeisk representant i CHARIS internationella service-team. Han talar om enhet och mångfald inom förnyelsen. 

  CHARIS moderator slutar

  Jean-Luc Moens tillkännager sitt beslut i brev till vännerna i Karismatiska förnyelsen

  Bengt Malmgren 0 1760 Article rating: No rating

  CHARIS internationella moderator Jean-Luc Moens har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag på grund av sjukdomsfall i familjen, och Kardinal Kevin Farell, prefekt för Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet har accepterat hans begäran. Moens beskriver situationen i ett öppet brev till alla vänner inom Katolska karismatiska förnyelsen.

  RSS
  124678910Last