Nordisk  karismatisk konferens
Stockholm 28-31 okt 2010

[medverkande] [program] [Rapport från konferensen]

Konferensen vill lyfta fram pingsten och de andliga nådegåvorna som en viktig del i Kyrkans liv, informera och inspirera alla troende att som aktiva medlemmar i Kristi kropp öppna sig för och leva i pingstens fulla verklighet i enlighet med vad de två senaste påvarna sagt:

“…Thanks to the Charismatic Movement, a multitude of Christians, men and women, young people and adults have rediscovered Pentecost as a living reality in their daily lives. I hope that the spirituality of Pentecost will spread in the Church as a renewed incentive to prayer, holiness, communion and proclamation…”  (Johannes Paulus II vid pingstaftonens vesper, Petersplatsen 29 maj 2004)

"I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful reception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, so necessary in our time"  (Benedikt XVI till karismatisk konferens i Italien 29 sept 2005) 


Bengt Malmgren, Charles och Sue Whitehead

 

 

 Program:

Torsdag 28 okt:

Mötesbyrån öppnar i S:ta Eugenia Kungsträdgårdsg. 12 kl 16.00

18.00 Mässa (S:ta Eugenia)

19.00 Lovsångsgudstjänst, öppningsmöte. (S:ta Eugenia)
 

Fredag 29 okt:

9.00 Laudes, lovsång (S:ta Clara kyrka)
 

10.00-12.00 F W Brieven, Christof Hemberger: Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan i historia och nutid. (S:ta Clara kyrka)

 [Läs f Brievens föredrag här om Kardinal Suenens och den karismatiska förnyelsen


 

 

 14.00 - 16.00 seminarier, 4 parallella:


Socialt arbete i Stockholms City. Inga Pagreus, diakonissa i S:ta Clara kyrka berättar om hur bön och öppenhet för den helige Ande inspirerat till diakonalt arbete bland narkomaner, hemlösa, flyktingar och andra nödlidande. (Eugenia, läsesalen)
 

 

 Församlingsförnyelse genom den helige Ande. Detta seminarium som leds av diakon Christof Hemberger vänder sig till de unga och fokuserar på hur den helige Ande leder oss in i ett fullare and-ligt liv. (Eugenia, stora salen)

 

 

The Challenge of Ecumenism. Den Helige Ande och enheten. Charles Whitehead. (S:ta Clara kyrka)

[Whitehead: Tio punkter för ekumenik]

 

 

 

The Gifts of the Spirit, Sue Whitehead om Andens gåvor och hur vi praktiserar dem i det dagliga livet. (Frälsningsarmén, Drottningg 66)

 

 

 17.00 Tillbedjan (S:ta Eugenia)


18.00 Pontifikalmässa. Biskop Anders Arborelius och hans excellens ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, nuntie för Norden. (S:ta Eugenia)

19.30 Kvällsmöte: Charles och Sue Whitehead: "Equipped by the Spirit - Christian Discipleship in the Power of the Holy Spirit". (S:ta Eugenia)

 

 

Lördag 30 okt

9.00 Laudes, lovsång (S:ta Clara)

10.00-12.00 F W Brieven, Christof Hemberger: Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan. - Dopet i Den helige Ande och Pingstens kultur. (S:ta Clara) [Läs f Brievens föredrag Dopet i den helige Ande här] [Föredraget i svensk översättning]

(13.00-16.00 Inget eget program. Möjlighet att delta i mässa och diakonvigning i Katolska domkyrkan kl 13.00)

16.00 - 17.30 seminarier, 3 parallella

Församlingsförnyelse genom den helige Ande. Diakon Christof Hemberger, del II (Citykyrkan, Mahognysalen)

Power of Unity. Living Ecumenism. Att leva ekumeniskt. Charles Whitehead. (S:ta Clara)

The Fruits of the Spirit, Sue Whitehead om Andens frukter som mog-nar fram då vi lever ett liv i Jesu efterföljd. (Drottningg 66)


18.30 Kvällsmöte Charles o Sue Whitehead, Ulf Ekman: "The Power of Unity - Working together in the Power of the Holy Spirit" (S:ta Eugenia)

 

Söndag 31 okt

11.00 Mässa (katolsk i S:ta Eugenia, luthersk i S:ta Clara)

14.00 - 16.00 Ulf Ekman: ”Den Helige Ande, kärlekens,kraftens och enhetens Ande”. Avslutning med förbön och utsändning. (S:ta Clara)

 


[programfolder]


Konferensavgift: 500 Kr. För dem som inte kan delta hela tiden erbjuds dagskort 150 Kr. Gäller för alla arrangemang under en dag. Säljs direkt i anslutning till arrangemangen (I mån av plats, för att vara säker på att få plats rekommenderas registrering i förväg).

Tolkning från engelska till svenska och från svenska till engelska.

 


 Medverkande:

    
   

Biskop Anders Arborelius,  Fr Wilfried Brieven från Belgien (tidigare personlig sekreterare till kardinal Suenens), diakon Pancho Chin A Loi, pastor Ulf Ekman, diakon Christof Hemberger från Tyskland, diakon Inga Pagreus (Svenska kyrkan, S:ta Clara), Charles och Sue Whitehead från England.


Fr Wilfried Brieven är katolsk präst från Belgien och har varit personlig sekreterare åt framlidne kardinal Leo Jozef Suenens. Genom honom får vi en återblick på hur det började, den Karismatiska förnyelsens tidiga historia i Katolska kyrkan.

Som personlig sekreterare åt kardinal Suenens blev han tidigt involverad i utvecklingen av den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan, och 1974 blev han medlem i den internationella kontaktgrupp som bildats med utgångspunkt från USA där förnyelsen föddes vid Duquesne-universitetet i Pittsburgh 1967 och vid Notre Dame-universitetet i Ann Arbor 1968 med Ralph Martin som ledare. Kardinal Suenes blev biskoplig rådgivare åt gruppen.
[Läs f Brievens föredrag här om Kardinal Suenens och den karismatiska förnyelsen

Kardinal Suenens mötte den karismatiska förnyelsen (CCR) 1972 under ett besök i USA. Han blev personligen berörd av detta möte där han såg hur Kyrkan blomstarde som i en ny pingst genom den Helige Andes inverkan. Under hela sitt liv kom han sedan att understödja och vägleda förnyelsen. Han spelade också en avgörande roll i att förklara karismatiska förnyelsens mål för påven och kuriakardinalerna i Vatikanen. Alla påvar alltsedan Paulus VI har sedan uttalat sitt starka stöd för karismatiska förnyelsen inom Katolska kyrkan.

1973 hade man arrangerat den första internationella katolska karismatiska konferensen för ledare i Grottaferrata, Italien. Mellan 1974 och 1986 publicerade kardinal Suenens de sex s.k. Malines-dokumenten såsom en vägledning för förnyelsen, med fokus på dess möjligheter men också dess brister som en ny rörelse i Kyrkan och behov av mognad och utveckling.

Redan innan kardinal Suenens kom i kontakt med CCR hade han en stark vision om Kyrkan och den Helige Andes ledning av Kyrkan. Hans motto var  "I den Helige Ande". Inför öppnadet av Andra Vatikankonciliet (1962-1965) hade påven Johannes XXIII bett bönen "Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst..." Påven fann i kardinal Suenens en man som delade hans visioner för Kyrkans förnyelse. När den första sessionen höll på att urarta i kaosartat detaljarbete kring de många dokumenten var det kardinal Suenens som på uppdrag av påven bidrog till att styra upp det hela och sätta agendan för hela konciliet.Detta innebar en fokusering på det centrala temat om Kyrkans väsen och dess sändning i världen. Under konciliets andra session utsåg påven Paulus VI honom till en av fyra moderatorer som skulle leda förhandlingarna. Kardinal Suenens anses ha varit den drivande bakom de centrala konciliedokumenten om Kyrkan (Lumen Gentium) och pastoralkonstitutionen om Kyrkan i världen av idag (Gaudium et Spes).

[Lyssna till kardinal Suenens i ett tal vid 6:e internationella ledarkonferensen för CCR i Rom 1987]


Christof Hemberger bor med sin familj i Ravensburg i södra Tsykland. Han och hans fru Sabine tillhör Immanuel-kommuniteten på platsen. Han är medlem i ICCRS´ subkommitté för Europa och har en tjänst som är inriktad på ungdomar.

Christof är socionom och permanent diakon. Han föddes 1974 och har alltifrån sin ungdom varit delaktig i  Katolska karismatiska förnyelsen (CCR). Han mötte Jesus på ett personligt sätt och fick ta emot Andens dop som tonåring. Vid 17 års ålder blev han ledare för en bönegrupp för ungdomar. 1992 blev Christof medlem i stiftets ledarteam för CCR, och 1997 kom han med i ledarskapet för CCR´s ungdomsarbete i Tyskland. Christof har arbetat heltid för CCR i Tyskland sedan år 2000 och är nu ansvarig för personal och ledarskapsutbildning.  

 


Charles Whitehead är katolik från England och leder tillsammans med sin fru Sue, som tillhör Anglikanska kyrkan, en ekumenisk bönegrupp sedan 1979. Charles och Sue är också engagerade i arbetet med 'Celebrate', ekumeniska karismatiska sommarkonferenser i England för familjer som hålls varje år. Charles har under många år varit aktiv inom Katolska karismatiska förnyelsen både internationellt och på hemmaplan och var tidigare ledare för Nationella Servicekommitten för CCR i England.

Charles arbetade tidigare inom pappersindustrin, och var tidigare VD i företag inom MoDo och styrelseordförande inom Mo and Domsjo UK ltd och har under sin yrkesverksamma tid rest mycket i Sverige. Från år 2000 arbetar han heltid för Kyrkan och karismatiska förnyelsen och var president för ICCRS´ råd (International Catholic Charismatic Renewal Services) 1990 till 2000. Han är mycket engagerad i ekumeniskt samarbete och är president för ICCOWE (International Charismatic Consultation of World Evangelisation). Under åren som ICCRS´president och därefter har Charles rest runt hela världen och talat om sin tro och sina erfarenheter, och särskilt har han varit engagerad i att bygga broar till andra kristna samfund. han har vid ett par tillfälle tillsammans med Sue varit talare på Livets Ords Europakonferens i Uppsala.  

Charles är också ordförande i Catholic Evangelisation Services (inkludernade katolska Alphagrupper), samordnare av ungdomsarbetet i sitt stift , medlem i Azusa Street Centennial cabinet samt i sitt hemland vice ordförande i konferensen som samlar ledare inom pingströrelse och karismatisk förnyelse.


Inga Pagreus är diakon i Svenska kyrkan och tillhör EFS-församlingen i S:ta Clara kyrka i Stockholm. S:ta Clara bedriver ett hängivet socialt arbete bland flyktingar, hemlösa, drogmisbrukare och prostituerade. Vår förhoppning och längtan är att få vara Jesu redskap i varje möte, samt att inbjuda till vår gemenskap i kyrkan där vi kan erbjuda vänskap och hjälp med kontakter till avgiftning, sociala myndigheter och behandlingshem, säger Inga. Församlingen är organiserad i hemgrupper, och basen för det diakonala arbetet är bön och volontärer.


Ulf Ekman är pastor för frikyrkoförsamlingen Livets ord i Uppsala. Församlingen har ett omfattande arbete både lokalt och internationellt. Ulf Ekman håller regelbundet pastors– och ledarseminarier i Sverige och hela världen och har skrivit ett femtiotal böcker som översatts till många språk.  På senare år har Ulf öppnat sig för ett ekumeniskt samarbete med de äldre samfunden inkl. Katolska kyrkan och insett dess stora betydelse som bärare av en högst levande kristen tradition. Ulf  har varit gäst på katolska karismatiska konferenser och bjuder gärna in katolska talare till Livets ords seminarier. Ulfs öppenhet för Katolska kyrkan visar sig inte minst i böcker som ”Tag och ät” och ”Andliga rötter”.

 

 

  Anders Arborelius är biskop i Stockholms katolska stift (som omfattar hela Sverige).
Pancho Chin A Loi bor med sin familj i Stockholm och är är diakon i Järfälla katolska församling. Han är ordförande i KKS (Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige).

 


Program:

Torsdag 28

 • Registrering från 16.00 (S:ta Eugenia)
 • 18.00 Mässa (S:ta Eugenia)
 • 19.00 Välkommen, lovsång, bön.  (S:ta Eugenia) 
 • Fika, samvaro (S:ta Eugenia)

Fredag 29

 •  9.00 Laudes, lovsång (S:ta Clara)
 • 10.00-12.00 F W Brieven, Christof Hemberger: Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan, historik. (S:ta Clara)
 • 12.00-14.00 Lunch 
 • 14.00 - 16.00 seminarier, 4 parallella 
 • 17.00 Tillbedjan (S:ta Eugenia)
 • 18.00 Pontifikalmässa. Biskop Anders Arborelius och hans excellens ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, nuntie för Norden. (S:ta Eugenia)
 • 19.30 Kvällsmöte: Charles och Sue Whitehead: "Equipped by the Spirit - Christian Discipleship in the Power of the Holy Spirit". (S:ta Eugenia)

Lördag 30

 • 9.00 Laudes, lovsång (S:ta Clara)
 • 10.00-12.00 F W Brieven, Christof Hemberger: Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan, forts...  (S:ta Clara)
 • 13.00-16.00 Inget eget program. Möjlighet att delta i diakonvigning i Katolska domkyrkan
 • 16.00 - 17.30 seminarier, 4 parallella
 • 18.30 Kvällsmöte Charles o Sue Whitehead, Ulf Ekman: "The Power of Unity - Working together in the Power of the Holy Spirit" (S:ta Eugenia)

Söndag 31 

 • 11.00 Mässa (katolsk i  S:ta Eugenia, luthersk i S:ta Clara)
 • 14.00 - 16.00 Ulf Ekman: ”Den Helige Ande, kärlekens,kraftens och enhetens Ande”. Avslutning. (S:ta Clara)

Arrangörer:

 KKS, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (Catholic Charismatic Renewal in Sweden)

i samarbete med

Stockholms Katolska stift

 och

S:ta Clara kyrka (S:ta Clara kyrkas vänner)

samt

kontaktpersoner från Katolska kyrkan i de Nordiska länderna.


 

Info: KKS  c:o Bengt Malmgren, 
bengt.malmgren@isidor,se

Nordiska kontaktpersoner:

Finland: Lina Joannou-Jyränki, joannou_jyränki@mail.com  

Norway: Rose Mary Erta rosert62@yahoo.com

Denmark: Maria Truelsen: mariatruelsen@mail.tele.dk 

Iceland: María Priscilla Zanoria priscillaz@simnet.is

 

 

 

 

 

 

 


Seminarier:

1. Den Helige Ande och socialt arbete

Som kristna är vi kallade att vända oss till vår medmänniska och förmedla Guds kärlek genom ett socialt arbete till de mest utsatta och behövande. Med exempel från bl.a. S:ta Clara kyrka får vi se hur bön och öppenhet för den Helige Ande är en kraftkälla som styrker och inspirerar i ett sådant arbete. Inga Pagreus, diakonissa i S:ta Clara kyrka berättar om arbetet i Stockholms city.


2. Den Helige Ande och församlingens evangeliserande uppdrag - Ungdomarna är dagens kyrka!

Allt fler finner det svårt att leva i enlighet med kyrkans tradition och lära. En församling behöver erbjuda stöd till familjerna i att förmedla tron till nästa generation och vara en grogrund för de andliga kallelser som är nödvändiga i kyrkan och vara en evangeliserande kraft i sin omgivning. Den behöver nå ut till ungdomarna som är basen för mor-gondagens kyrka. Detta seminarium handlar om hur ett fullare liv i den Helige Ande berikar kyrkan med hel mängd gåvor. Tillbedjans, lovsångens och bönens gåvor fördjupar den kontemplativa dimensionen av den kristna tron. Tjänandets gåvor inspirerar till ett heligt kristet liv i arbete för rättvisa. Nådegåvorna ger en lyhördhet för Anden, och en tro på Guds frälsande ingripande i mänskliga omständigheter och ett ökat engagemang för evangeliet. Seminariet fokuserar framför allt på den unga generationen. Christof Hemberger


3. Den Helige Ande och enheten

Pingströrelsen uppstod som en oväntad utveckling inom kristenheten genom William J Seymors förkunnelse i Los Angeles 1906. Den tog form i fria församlingar utanför de gamla samfunden. I mitten på 1900-talet sker en ny utveckling då den typiska pingst-erfarenheten också slår rot inom de äldre samfunden och Katolska kyrkan i form av karismatiska förnyelserörelser. Vad är syfte med detta Guds handlande i ett vidare perspektiv, och vilken roll har den pingstkarismatiska för-nyelseströmmen i ett större ekumeniskt sammanhang? Detta är frågor som ur olika synvinklar tas upp i detta seminarium. Charles Whitehead

 

4. Andens gåvor och frukter

Sue Whitehead

--------

Fler bilder:

Diakon Christof Hemberger (Tyskland) Sue Whitehead (Storbritannien)
f Wilfied Brieven (Belgien), diakon Pancho.


Volontärer i cafeterian


Benkt Stolpe sköter bokbordet