Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Charles Whitehead: Tio punkter för ekumenik
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Charles Whitehead: Tio punkter för ekumenik

Vid den Nordiska karismatiska konferensen i Stockholm hade Charles Whitehead, välkänd ledare inom Katolska karismatiska förnyelsen ett seminarium om ekumenik. Han listade 10 punkter att tänka på och utgick från påven Johannes Paulus II´s ekumenikencyklika Ut unum sint.

Här är de tio punkterna:

1. Acceptera varandra som bröder och systrar.
Genom dopet hör vi grundläggande samman. Därför kan jag som katolik inte säga att en protestantisk bror eller syster inte hör till mig, lika lite som jag kan förneka en köttslig bror eller syster.

2. Bejaka att det finns viktiga skillnader mellan oss.
Vi kan inte låtsas som om det inte existerar några skillnader, eller att de inte spelar någon roll. Vi måste vara ärliga och hålla oss till sanningen. Det finns också många skillnader in-bördes inom den protestantiska kristenheten och inom pingst-kyrkorna.

3. Var trogen mot det vi är.
Vi måste veta varför vi är ka-toliker, vad vi tror och vara trogna mot det. Medan vi erkän-ner att alla som blivit rättfärdiggjorda av tro och genom do-pet är inlemmade i Kristus måste betraktas som våra äkta bröder och systrar i Kristus, så tror vi också att Kyrkan, den enda, heliga, katolska (=allmänna) och apostoliska i sin full-het finns i just Katolska kyrkan.

4. Kom ihåg att det är mera som förenar än som skil-jer oss åt.
Vi borde börja med att fokusera på det vi är över-ens om, det är ganska mycket. Ibland har vi bara olika sätt att uttrycka samma sak, det är inte oenighet. Låt oss titta på vad vi menar istället för att haka upp oss på uttryckssättet.

5. Älska varandra - tecknet på sann kristen anda.
Utan kärlek kommer vi inte att kunna göra några ekumeniska framsteg. I kärleken kan vi tillsammans söka sanningen.

6. Lyssna till varandra.
Ingen relation kan utvecklas om inte båda parter är villiga att lyssna. Lyssnandt är tecken på respekt, och det hjälper oss att förstå varför andra tror på annat sätt. Vi behöver inte hålla med motparten, men det är viktigt att vi förstår honom.

7. Gör bot för splittringens skandal.
Vi måste rannsaka våra hjärtan och erkänna våra egna fel. Att söka förlåtelse från Herren och be de från oss skilda bröderna och systrarna om förlåtelse för vår del i splittringen är en stor utmaning för oss alla (jfr Ut Unum Sint nr 82).

8. Inse att enhet också kostar.
Det kommer att vara många svårigheter och missförstånd på vägen, många smärt-fyllda erfarenheter som gör att vi vill vända tillbaka. Vi måste inse att enheten har ett pris som måste betalas.

9. Gör så mycket vi kan tillsammans.
Vi är uppmanade att samverka med andra kristna på alla upptänkliga sätt på alla nivåer: pastoralt, kulturellt och socialt såväl som i gemen-samt vittnesbörd och evangelisation (jfr Ut Unum Sint nr 40).

10. Glöm aldrig att Jesus och Fadern vill se enhet bland de sina, och att enheten är ett verk av den helige Ande.
Så: Vi måste be som om allt berodde på Gud, medan vi arbetar praktiskt tillsammans som om allt berodde på oss. Det är vår sak att göra vad vi kan genom att vara överlåtna åt ekumeniken, men det är inte vår sak att säga hur den strukturella enheten slutligen skall se ut, det får vi över-låta åt den helige Ande.

Charles Whitehead: The Challenges of Christian Unity

Previous Article Mer från 2010
Next Article Mer från 2011
Print
11484 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.