Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Förkväv inte Anden - det karismatiska livet behöver främjas i alla kyrkor
Bengt Malmgren

Förkväv inte Anden - det karismatiska livet behöver främjas i alla kyrkor

Andliga nådegåvor tillhör Kyrkans vardag och skall vara en integrerad del i det kristna livet. Det vill Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR) främja. Det är viktigt att CCR fortsätter att förkunna detta och inte låter Andens låga slockna. Ibland finns tenedensen att CCR blir alltför domesticerad för att passa in i en kyrklig vardag som inte vill låta sig förnyas och förändras.

 

Livet i den Helige Ande är ekumeniskt så tillvida att det inte känner några samfundsgränser. Tendensen till motstånd tycks också vara ett ekumeniskt fenomen. I Världen idag skriver Olof Edsinger om en rädsla för det karismatiska också inom frikyrkan och Pingströrelsen som var pionjär för den pingstkarismatiska förnyelsen under början av 1900-talet. Rädslan för kopplingen av karismatiska gåvor till olika former av nyandlighet har blivit så stark att man hellre lägger locket på, menar Edsinger.

 

Självklart finns skäl att vara uppmärksam på avarter, men låter man sig styras av rädsla är det fel. Rädsla är ingen frukt av den Helige Ande. Den Helige Andes gåvor är verksamma och till för att brukas också idag till gagn för församingarnas uppbyggnad, den nya evangelisationen och kyrkans mission i världen.

 

Det är viktigt att vi kristna samarbetar över alla samfundsgränser i att främja mottagandet av den Helige Andes fulla liv och bruket av de andliga nådegåvorna och i att främja ett rätt bruk och urskilja avarter.

 

Katolska kyrkan har under många år haft dialog med Pingströrelsen, och sommaren 2016 presenterades en rapport från den sjätte omgången samtal Katolska kyrkan – Pingst som sträckte sig mellan åren 2011 – 2015. Rapportens titel är “Do Not Quench the Spirit”: Charisms in the Life and Mission of the Church.
Syftet med denna dialogfas har varit att presentera en gemensam reflektion över nådegåvorna i deras teologiska, pastorala och andliga dimensioner och lyfta fram sådant som katoliker och pingstvänner gemensamt är överens om, liksom att bena ut utmaningar och var man skiljer sig åt.
I rapporten konstateras att Katolska kyrkan inte har någon uttömmande officiell lära om nådegåvorna, och inte heller Pingströrelsen förfogar över någon jämförbar lära om nådegåvorna som kan användas som en objektiv enhetlig referens.
Detta är kanske inte så konstigt, nådegåvorna är något som praktiseras mer än fångas in i teoretiska beskrivningar. Som Jesus sade i samtalet med Nikodemus:”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” (Joh 3:8)
Man konstaterar dock att i Bibeln finns de grundläggande elementen för en gemensam förståelse av nådegåvorna. Och mycket som gäller den Helige Ande och nådegåvorna finns konsensus kring. Den undervisning som funnits explicit inom Katolska karismatiska förnyelsen under många år ser vi här formulerat i denna gemensamma rapport från Påvliga enhetsrådet och företrädare för Pingströrelsen. Dokumentet är på så sätt en god grund för fortsatt dialog.

 

Rapporten kan laddas ner från StuCom.nl. Innehållsförteckning:
I. INTRODUCTION
II. CHARISMS IN THE LIFE AND MISSION OF THE CHURCH
A. What Pentecostals and Catholics Hold in Common
B. Biblical Foundations
C. Brief historical observations
D. The Church as a community enlivened by the Holy Spirit
III. REFLECTION ON SPECIFIC CHARISMS
A. Prophecy
1. PROPHECY IN SCRIPTURE
2. PROPHECY IN CHURCH HISTORY
3. PROPHECY IN THE LIFE OF THE CHURCH
B. Healing
1. HEALING IN SCRIPTURE
2. HEALING IN CHURCH HISTORY
3. HEALING IN THE LIFE OF THE CHURCH
C. Discernment of Spirits
1. DISCERNMENT OF SPIRITS IN SCRIPTURE
2. THE EXERCISE OF THE CHARISM OF DISCERNMENT OF SPIRITS
IV.PASTORALOVERSIGHTREGARDINGTHEEXERCISEOFCHARISMS
V. SUMMARY AND CONCLUSIONS
APPENDIX 1: PARTICIPANTS
APPENDIX 2: PAPERS
APPENDIX 3: PREVIOUS REPORTS Webpages

 

---------------------------------------------

 

 

 

BLÅS LIV I NÅDEGÅVAN – Skrift av katolska teologer från USA om dopet i den Helige Ande och nådegåvorna under Kyrkans första århundraden
Previous Article Let's prepare our hearts - Episode 9: Remain in the city by CC Joseph
Next Article ICCRS presenterar Rosenkrans-bönen för en ny Pingst
Print
11309 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.