Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
EU-CHARIS Informationsbrev nr 3
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

EU-CHARIS Informationsbrev nr 3

Europeiskt förberedande möte 23-25 april för förberedelse av "Service of communion på kontinental och nationell nivå i Europa

EU-CHARIS Informationsbrev nr 3 har just utkommit. Det handlar om det interimistiska koordinationsteamet för Europa som nu finns i avvaktan på att den nya kommunikations- och samarbetsstrukturen för CHARIS skall konsolideras. Där finns också en presentation av Paolo Maino, europeisk representant i CHARIS internationella service-team.


Uppgift: Få till stånd CHARIS service-gemenskaper nationellt och på kontinental nivå i Europa.

2019 tillsatte CHARIS en internationellt samarbetsgrupp, "International Service of Communion". Där ingick två representanter för Europa, Paolo Maino och Etienne Mellot som hade som uppgift att arbeta på den europeiska nivån med att samla ett övergångsteam och hjälpa till med skapandet av nationella service-team och förbereda för det kontinentala teamet för Europa, European Continental Service of Communion. Detta i enlighet med de första statuterna för CHARIS som presenterades i Vatikanen 2018. Inom varje land skall finnas en nationell service-gemenskap "National service of Communion" bestående av representanter för de karismatiska gemenskaper som finns i landet (i Sverige har vi inte fått till detta ännu).


Ett förberedande digitalt europeiskt möte 23-25 april.

Det europeiska övergångsteamet (se bild) kommer att organisera ett första europeiskt möte digitalt med Zoom 23-25 april för att förbereda att få till stånd det första officiella teamet, "European CHARIS Continental Service of Communion".

Med i teamet finns flera personer som några säkert känner sedan tidigare, mest känd i Sverige är kanske Kees Slijkerman från Nederländerna som tidigare ansvarade för utgivningen av CCR Europe Infoletter. 

 

Presentation av Paolo Maino, europeisk represenntant i CHARIS internationella service-gemenskap.

Paolo bor i Riva del Garda där han också föddes 1948. Han är gift med Eliana Aloisi. 1979 fick han erfara andedopet, och året därpå grundade han med Eliana och f. Domenico Pincelli Association Via Pacis, en kommunitet som föddes i kontexten av katolsk karismatisk spiritualitet. Han har arbetat som religionslärare på högskolenivå och har också arbetat med evangelisation och utvecklingsarbete i fatiga länder. Han är teologie doktor med pastoral liturgi som specialitet. Hans doktorsavhandling hade rubriken "Postmodernism in the Church? The Charismatic Renewal".
Sedan 2006 har han varit chef för kvartalsmagasinet Sulla Via della Pace och är välkänd talare på italienska och internationella konferenser. Sedan 2018 är han medlem i  International Service of Communion CHARIS (ISCC) som representant för Europa.

Paolo får frågan om vad han vill prioritera i CHARIS:

"Påve Franciskus manade oss vid den Internationella ledarkonferensen 2019 att vittna om 'enhet i mångfald... så att det finns plats för alla såsom medlemmar i en och samma familj, en familj där ingen medlem är viktigare än den andre, varken på grund av dygd eller ålder, intelligens eller vad man förmår göra...'

"Jag tror detta är den största utmaning vi har som medlemmar i CHARIS´ internationella service-kommitté (ISCC).
Hur gör vi enheten verklig? Om vi har goda relationer, stanna inte där, gör dem ännu bättre! Om relationerna ligger i ruiner, ha mod att kämpa för att möta den andre! Om det finns minnen som skapat bitterhet, se framåt! Om någon förolämpat, förlåt! Detta är något av det vi kan göra för att svara på Jesus uppmaning "Att de alla ska bli ett så att världen kan tro" (Joh 17:21) 

Om vi inte gör enhetsperspektivet mer och mer till vårt, så blir vi dömda till att göra, kanske också vackra saker, men utan att de producerar bestående frukt. Detta betyder inte att vi skall ta bort alla konflikter. Äkta enhet innefattar villigheten att omfamna den rikedom som finns i utmaningarna och bearbeta dem så att de förvandlas till positiva impulser.

Enhet är inte främst ett etiskt imperativ, det är Guds vision och gåva till mänskligheten på vägen till en allt djupare gemenskap. Som medlemmar i ISCC skall vi alltid ha modet att påminna oss om vad vår uppgift är: lyssna, nya relationer, dialog, respekt för var och ens identitet och individuella vägar, subsidiaritet, beredskap att kunna vänta på de andra... att igen påminna oss att vi är en service-grupp, inte en styrgrupp."  

Previous Article CHARIS moderator slutar
Next Article DABAR ELOHIM (Guds Ord). Läs Bibeln med CHARIS varje dag
Print
4946 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.