Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
CHARIS - internationellt serviceorgan för Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

CHARIS - internationellt serviceorgan för Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan

Syfte att samordna alla uttryck för den stora karismatiska familjen i Katolska kyrkan

CHARIS nya hemsida står att läsa om detta internationella serviceorgan inom Katolska kyrkan och om Karismatiska förnyelsen (min översättning från engelska):

”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse, den ström av nåd som började i Katolska kyrkan 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnye...lse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.

I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

Previous Article Förbön för Katolska kyrkan och biskopsmötet i Rom för skydd av minderåriga
Next Article CHARIS - Bönekampanj inför Pingsten
Print
10894 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.