Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev november 2022
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev november 2022

Sammanställt av Bengt Malmgren

Möte i Rom med CHARIS Europa i september.

CHARIS Europas kontinentala service-gemenskap (CCSC Europe) hade möte i Rom i september 2022. Från Sverige medverkade Ludwig Gelot från Heliga Trefaldighets församling i Järfälla som observatör för de nordiska länderna. Han skriver följande rapport:

"Syftet med konferensen var att göra det möjligt för nationella service-gemenskaper och observatörer att be tillsammans, dela insikter, identifiera behov och möjligheter och nominera representanter inför nästa års CHARIS generalförsamling. Kandidater nominerades för rollerna som moderator, kontinentala representanter, representanter för olika tjänster (ministries), ungdomsrepresentanter, prästrepresentanter och representanter för ordnar. 

Denna process är ny och övervakas noga av andra kontinentala service-gemenskaper som förväntas organisera liknande val under de kommande månaderna. I detta skede har de nordiska länderna inga etablerade nationella service-gemenskaper (CNSC) och deltar endast som observatörer. Men efter konferensen fattades beslut om att inrätta en gemensam nordisk service-gemenskap."

/Ludwig Gelot

[Eu CHARIS nyhetsbrev nr 6] ägnas helt åt mötet. Det centrala temat för mötet var: Hur skall vi dela erfarenheten av dopet i den Helige Ande? Där finns många fina vittnesbörd samt tal av bl.a. kardinal Kevin Farrel från dikasteriet för lekmännen, familjen och livet som också medverkade. Jag rekommenderar nyhetsbrevet (som är på engelska) till noggrant studium.


Dopet i den Helige Ande är...
"... ett utflöde av andliga gåvor som involverar ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, att utöva de andliga nådegåvorna och att evangelisera i trogen tjänst för Kyrkan." (Från CHARIS statuter, art 1)  

”Dopet i den Helige Ande är en livsförvandlande upplevelse av kärleken till Gud Fadern utgjutit i ens hjärta av den Helige Ande, mottagen genom att överlämna sig till Jesu Kristi herravälde. Det väcker sakramentalt dop och konfirmation till liv, fördjupar gemenskapen med Gud och medkristna, väcker evangelisk glöd och utrustar en person med karismer för tjänst och uppdrag”
Källa: Dop i den helige Ande, Jubileumsårsupplagan, Doctrinal
Commission of ICCRS, del I s.15.


------------------


Karismatiska förnyelsen och den synodala processen.

av Bengt Malmgren

Sedan oktober 2021 lever vi i en synodal process som Kyrkan kallar oss in i som förberedelse för biskopssynoden 2023/2024. För första gången på 2000 år uppmanas en biskopssynod att involvera hela Guds folk. Därför innebär denna biskopssynod om synodalitet inte bara att fokusera på ett tema bland så många andra, men på Kyrkans djupaste identitet som gemenskap och mission som blir konkret och verksam i historien då den delas av alla.

Att reflektera över synodalitet är att reflektera över kyrkans väsen. Synodalitet är den väg den missionerande kyrkan står inför att välja idag, en kyrka som lever i gemenskap, deltagande och med fokus på att tjäna världen genom evangeliet. "Synodalitet är sättet att vara kyrka idag enligt Guds vilja i ett dynamiskt lyssnande till och urskiljande av den helige Ande", sade påve Franciskus i ett tal till de franska biskoparna 20221.

Självklart står CHARIS och den Karismatiska förnyelsen till kyrkans förfogande och deltar aktivt i den synodala processen.
Karismatiska förnyelsen genom Bengt Malmgren och Lillemor Hallin lämnade förra året, under den lokala fasen in ett svar till stiftet. [Länk här].

Efter att alla svar samlats in och bearbetats går vi in i den kontinentala fasen, och Vatikanens synodsekretariat har gett ut ett [arbetsdokument för denna fas med titeln "Enlarge the space of your tent" (Jes 54:2)]. I det 45-sidiga dokumentet nämns också de andliga rörelserna och olika tjänster i kyrkan samt de karismatiska nådegåvornas nödvändighet i att förnya kyrkan:

69. In some contexts, there is a need to consider the variety of charisms and ministries that emerge in an organized form within associations, lay movements and new religious communities. Attention is needed to their specificities, and also to safeguarding the harmony within each local Church. 
When it enters into the concrete life of the Church, the theme of ministeriality inevitably meets with the question of its institutionalization. This raises the question of the structures through which the life of the Christian community unfolds.

70. In the Catholic Church, the charismatic gifts freely bestowed by the Holy Spirit, which help ‘rejuvenate’ the Church, are inseparable from the hierarchical gifts which are linked to the Sacrament of Orders in its various degrees. A great challenge of synodality that emerged during the first year is the harmonisation of these gifts, without pitting them against each other, under the guidance of the pastors, and thus without opposing the Church’s charismatic and institutional dimensions. 

Vår utmaning är att leva i [den nya pingst påve Johannes XXIII bad om] i samband med tillkännagivandet av beslutet att sammankalla Andra Vatikankonciliet. I denna nya fas av implementering av konciliet är vi kallade att leva i ett nytt aggiernamento och i konciliets aggiernamento som vi ännu inte till fullo tagit in.

Vid tillkännagivandet av den aktuella synoden om synodalitet, kartakteriserade påve Franciskus det som ett tillfälle för Guds nåd. Därför föreslås bönen [Adsumus Sancte Spiritus] för den synodala processen. Denna bön visar de andliga attityder vi är kallade att ta till oss under den synodala processen. Att leva synodalitet kräver ödmjukhet, öppenhet för den Helige Ande och att vandra omvändelsens väg.

Vi inom Karismatiska förnyelsen, i våra bönegrupper och de sammanhang vi är i, bör ställa oss den grundläggande frågan som synodhandlingarna föreslår: En synodal kyrka vandrar tillsammans. Hur förverkligas denna vandring tillsammans i vår lokalkyrka, i vår församling, i vår grupp?

/Bengt Malmgren 

----------------------------------------------

CHARIS Norden 

En service-gemenskap för Norden, de länder som täcks av Nordiska biskopskonferensen håller interimistiskt på att formas. Ludwig Gelot håller på att ta kontakt med alla grupper som kan tänkas vilja vara med. Inom kort kommer en hemsida för CHARIS Norden att presenteras. Vi återkommer till detta.

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev september 2022
Next Article CHARIS Norden
Print
3355 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.