Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse juni 2022
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse juni 2022

Sammanställt av Bengt Malmgren

Kära vänner runtom i Sverige!
Jag hinner med detta sista brev innan semesterperioden börjar. 

Rörelsernas pingst 31 maj
Som vanligt i samband med pingsten samlades vi till Rörelsernas pingst tillsammans med biskop Anders i Katolska domkyrkan. Det var mässa, därefter mingel och samtal i Domkyrkosalen på den synodala processens tema: Gemenskap, delaktighet, mission. [Läs rapport här].

 

Förändring i bönegrupperna i Stockholm
Bönegruppen i Domkyrkan har gått lite på lågvarv och Bola Richards gruppens ledare har varit bortrest en stor del av terminen, så Bengt Malmgren har fått rycka in. Bola kommer också fortsättningsvis att behöva vara bortrest halva året. Bönegruppen har nu sommaruppehåll, men träffas igen i august (10 aug, 24 aug kl 17.30).

Judas Taddeo Cardoso som leder bönegruppen i S:ta Eugenia har just meddelat att han behöver sluta. Han har länge förannonserat om detta och sökt efter en ersättare, men ingen har hittas, så nu kommer bönegruppen nu att göra ett uppehåll.  Vi tackar Taddeo för hans insats hittills. Han och jag har samtalat om situationen och vi tänker att det är på sin plats att bönegrupperna i Stockholm samarbetar. För närvarande är alla från Eugenia-gruppen givetvis välkomna till bönegruppen i Domkyrkan.

 

CHARIS Integral Formation Program 
Jag har tidigare berättat om denna kurs för bönegruppsledare, kontaktpersoner och andra funktionärer inom Karismatiska förnyelsen. Bola Richards, jag och flera andra går den. Det är föreläsningar via internet, så det finns en flexibilitet att ta del av dem när man bäst har möjlighet. Kursen ger oss just de redskap man behöver för att vara öppna för Anden och utveckla Karismatiska förnyelsen som en tjänst åt hela kyrkan. [läs om kursen här]

 

Kontaktpersoner runtom i Sverige sökes
Vi söker kontaktpersoner i de olika församlingarna i Sverige. Även om det inte finns någon bönegrupp i din församling, om du är ensam på din ort eller längtar efter ett rikare andligt liv i församlingen och inte vet hur ni skall gå vidare, överväg då om du vill bli kontaktperson.Tänk inte att du är oerfaren och inte rätt person. [kontaktpersoner idag här

 

CHARIS servicegemenskap för Sverige och Norden.
Arbetet fortgår, inget nytt att rapportera idag.

 

Tankar inför hösten
Det är viktigt att söka den helige Andes ledning i hur vi skall förändra och utveckla våra bönegrupper och gemenskaper för att svara upp mot det aktuella läget. Att enbart av rutin göra exakt som vi gjort tidigare innebär förtvining, och människor tröttnar. 
Nyckelord är gemenskap, delaktighet, mission och öppenhet för den helige Andes fulla liv vilket är Karismatiska förnyelsens viktigaste uppgift att förkunna och främja i hela kyrkan. En väl beprövad form är att erbjuda [Liv i Anden-seminarier]. 

Hela kyrkans manar oss till evangelisation
Påve Franciskus vill att hela kyrkan tar steg framåt i en ny evangelisation:  [Evangelii gaudium] rekommenderar jag alla att läsa. 

Stockholms katolska stift satsar också på evangelisation. Jag påminner om Stiftsvallfärden till Vadstena förra året [se nyhetsbrev sept 2021] som hade det temat. Att vittna om sin tro och hjälpa andra att lära känna Jesus och säga ja till honom som Herre i deras liv är en uppgift som gäller oss alla, men katoliker har inte alltid varit så bra på detta.

 

Ulf Ekmans nya bok om evangelisation i evangelisationssatsning i stiftet
På uppdrag av biskop Anders gör KPN (Katolska Pedagogiska Nämnden) ni höst en särskild evangelisationssatsning. Utifrån Ulf Ekmans nya bok Vänner emellan - att dela tron i en modern tid (Catholica förlag) och ett studiematerial kommer Ulf att besöka några församlingar. Jag rekommenderar alla att ta del av detta då Ulf kommer till er församling. Uppstart är den 1 september 2022 kl 19.00 på Katolskt Forum i S:ta Eugenia med Ulf Ekman och biskop Anders med release av Ulfs bok. [Läs mera här]

 

Evangelisation i den helige Andes kraft
Utan den helige Ande fungerar inte evangelisationen. Men att bli kristen och ta emot Anden är egentligen väldigt enkelt, det handlar mera om hjärta än hjärna. Det behövs varken studiekurser eller Liv i Anden-seminarier för detta, sådana är bara hjälpstrukturer:

- Öppna ditt hjärta, be Jesus komma in i ditt liv och att ge dig nåden att följa honom.
- Be om förlåtelse för dina synder.
- Be Jesus döpa dig i helige Ande.

F Raniero Cantalamessa lägger ut texten om detta: [Omvändelse, botgöring och Andens dop hör ihop]

Det är vad som är kärnan i evangelisationen, det vi behöver förmedla till våra medmänniskor. Men det enkla är ofta det svåra innan vi lärt oss att inte komplicera till det hela.  Som sommarläsning erbjuder jag er ytterligare en text på detta tema som jag skrev på min blogg 2020. Där finns också boktips:  [Både sakrament och andedop behövs för att genomsyra världen med evangeliet]

 

Glad sommar önskar jag er alla.

Bengt Malmgren

 

Previous Article Rörelsernas pingst med biskop Anders 31 maj: En mångfald av andliga nådegåvor
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev augusti 2022
Print
4319 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.