Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Europeiska CHARIS CONTINENTAL SERVICE OF COMMUNION (ESC) har utsett kontaktperson för de nordiska länderna
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Europeiska CHARIS CONTINENTAL SERVICE OF COMMUNION (ESC) har utsett kontaktperson för de nordiska länderna

Aktuellt om CHARIS i Europa och Norden

Mötet i Ungern där ESC bildades
I den ungerska staden Esztergom, i närheten av Budapest, bildades en kontinental europeisk CHARIS Service of Communion (ESC) i samband med en sammankomst september 2021 med ett åttiotal representanter från Europas länder, representerande 19 NSC´s, 10 nätverk och kommuniteter och 5 länder som ännu inte bildat någon NSC.

Nationella delegationer kom från: Albanien, Österrike, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Tjeckien, England, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Skottland, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Ukraina.

Representanter från följande karismatiska nätverk medverkade:  Beatitudes, Chemin Neuf, Shalom, Gesù Risorto, Emmanuel, Jesus Youth, Koinonia John the Baptist (finns representerat i Sverige, Täby), Sword of the Spirit, Fondatio, European Network of Communities och Schools of St. Andrew.

Från Sverige medverkade Ludwig Gelot, Bola och Maria Richards och Firas Daykh (representerande unga under 30 år). Sverige är ett av de länder där ännu inte någon NSC är bildad. 

Medlemmarna i ESC skall bestå av

  • (a) En representant för var och en av de nationella servicegemenskaperna (NSC).
  • (b) En representant för var och ende större nätverken av karismatiska gemenskaper', skolor för evangelisation etc valda av dessa nätverk själva.
  • (c) Två representanter för särskilda "ministeries” (tjänster), valda av den europeiska församlingen.  
  • (d) Två representanter för katoliker under 30 år, valda av de deltagare i församlingen som var under 30.

Dessa fyra kategorier beskrivs i CHARIS stadgar, med rätt att tala och att rösta.

Vid mötet i Esztergom konsoliderades servicegemenskapen enl ovanstående ordning. För särskilda tjänster valde församlingen Damien Stayne från England, med en tjänstegåva att förkunna Ordet med tecken och under och att utrusta Guds folk att leva det övernaturliga livet och nå ut till de fattigaste och mest behövande samt Bohumir Zivcak från Slovakien, som verkar i gåvorna kerygmatisk förkunnelse, tillbedjan och befrielsebön. De unga deltagarna under 30 år valde Josip Bilandžija från Kroatien och Tamás Pádár från Ungern.

Servicegemenskapen bestämde att träffas fysiskt minst en gång om året och använda Zoom för mellanliggande möten. De unga deltagarna kommer att fortsätta träffas digitalt på Zoom tillsammans med Giulia Rancan från Italien. Hon representerar unga under 30 år i CISC, den internationella servicegemenskapen. Hon var också närvarande på mötet i Ungern.

Ett koordinationsteam - TESC har utsetts.
Efter att ESC var bildad kunde man börja överläggningar, och det första beslutet var att tillskapa ett koordinationsteam som nu fått namnet TESC (Team European Service of Communion).

Teamet består av (fr.v. på bilden): Tony Laureys från Belgien/European network of Sword of the Spirit communities (kontaktperson för Norden), Josip Bilandžija från Kroatien/repr för unga under 30 år, Cathy Brenti från Frankrike, Zoltan Vegh från Ungern, Pavla Petrášková från Tjeckien, Fr. Christhophe Blin från Tyskland/European network of Chemin Neuf communities och Teresa Lally från Skottland som också är teamets sekreterare.

Teamets uppgift är att tillssammans med Etienne Mellot från Frankrike och Paolo Maino från Italien, som båda representerar Europa i CHARIS internationella Servicegemenskap (CISC) främja den kontinentala servicegemenskapens arbete.

Mötet i Ungern hade förberetts sedan 2019 av Etienne Mellot och Paolo Maino, europeiska medlemmar i CHARIS internationella servicegemenskap. En stor del av förberedelserna var att hjälpa nationerna att upprätta en CHARIS National Service of Communion (NSC) som representerar alla uttryck för karismatisk förnyelse bland katoliker i deras område. Del av förberedelsen var också en digital konferens på Zoom i april 2021, där flera från oss i Sverige samt Finland och Danmark deltog.

Kontaktperson för Norden i det Europeiska teamet.
Det nyinrättade koordinationsteamet TESC tar nu över uppgiften att hjälpa de nationer som ännu inte har någon NSC att inrätta sådana. Hit hör alltså Sverige och den övriga nordiska länderna. Ett av teamets medlemmar, Tony Laureys har uppdraget att särskilt vara kontaktperson för de nordiska länderna. Tony är från Belgien och medlem i kommunitetsnätverket Sword of the Spirit. Zoom-möten planeras under de kommande månaderna med Tony som sammankallande för att föra detta framåt. Som tidigare sagts går tankarna i den riktningen att inte bilda separata NSC´s för varje land, utan en enda NSC för de nordiska länderna som täcks av den Nordiska biskopskonferensen.

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev december 2021
Next Article Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse januari 2022
Print
5256 Rate this article:
4.5
Please login or register to post comments.