Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev januari 2024
Bengt Malmgren
/ Categories: Ekumenik, CCR

Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev januari 2024

från Bengt Malmgren


Karismatisk förnyelse, nyhetsbrev januari 2024 från Bengt Malmgren


EKUMENISKA BÖNEVECKAN 18 - 25 januari

”Du skall älska Herren din Gud… och din nästa som dig själv."

Materialet för årets bönevecka för kristen enhet har förberetts av ett ekumeniskt team från Burkina Faso under ledning av den lokala Chemin Neuf-kommuniteten (Katolsk karismatisk kommunitet med ursprung i Frankrike). Temat som valts är ”Du skall älska Herren din Gud… och din nästa som dig själv" (Luk 10:27). Bröder och systrar från katolska ärkestiftet i Ouagadougou, protestantiska kyrkor, ekumeniska organisationer och Chemain Neuf i Burkina Faso har välvilligt samarbetat och ställt samman materialet med böner och reflektioner och erfarit det gemensamma arbetet som en verklig ekumenisk omvändelse och är ett vittnesbörd om hur kärlekens låga kan hållas vid liv mitt i säkerhetskrisen.

För Burkina Faso upplever för närvarande en allvarlig säkerhetskris som påverkar alla trosgemenskaper i landet. Landets sociala sammanhållning har försämrats dramatiskt. Terroristattacker, laglöshet och människohandel har blivit vanligt så att social trygghet, fred och nationell enhet undermineras. Kristna kyrkor har upprepade gånger blivit utsatta för väpnade attacker. Präster, pastorer och kateketer har dödats under gudstjänster och många har blivit kidnappade. Trots detta frodas solidaritet mellan kristna, muslimer och traditionella religioner. Deras ledare arbetar för att finna hållbara lösningar för fred, social sammanhållning och försoning. 

Kristi kärlek som förenar alla kristna är starkare än deras splittring, och de kristna i Burkina Faso överlåter sig åt att tillsammans vandra kärlekens väg, kärleken till Gud och kärleken till grannen. De förtröstar på att Guds kärlek skall övervinna det våld som för närvarande plågar deras land.

Under böneveckan ber vi Herren komma till vår hjälp, att förbinda våra sår och så göra oss skickade att vandra på enhetens väg med förtröstan och hopp.

[Läs mer på  CHARIS hemsida]. [Länk till material för böneveckan på svenska på Sveriges kristna råds hemsida]

 

KARDINAL CANTALAMESSAS BÖN FÖR DEN KARISMATISKA FÖRNYELSEN

Kardinal f Raniero Cantalamessa har formulerat en bön för Karismatiska förnyelsens mission i vår tid. Den finns [översatt till många olika språk på CHARIS´ hemsida].

Här är en svensk översättning av mig från den engelska versionen:


------
Ande, Hjälpare,
du som har frambringat den Karismatiska förnyelsen i Kyrkan,
sänk dig åter med kraft
över hela den Katolska karismatiska förnyelsen i världen.
Giv att hela denna "ström av nåd"
inspireras med ny energi.

Gör oss alla skickade att med din heliga smörjelse
förkunna de goda nyheterna för de fattiga
och att hela sargade hjärtan.

Rena vad som är orent i den Karismatiska förnyelsen,
hela det som är sårat i den,
värm det förfrusna,
led rätt det vilseförda.

För samman Guds skingrade barn
och kristna som är splittrade bland dem.
Förnya vårt mod,
fyll vår ensamhet i världen,
skapa i oss intimitet med Gud!

Kom helige Ande från Kristi genomstungna sida på korset!
Kom från den Uppståndnes mun!
Kom och förnya Kyrkans ansikte. 
Amen
------


Låt oss alla ta denna bön till våra hjärtan och regelbundet be den med tro och målmedvetenhet så att vi kan bli levande och rena kanaler för Guds kraft och nåd i hela Kyrkan och hela världen.

 

CHARIS BOKSHOP

På CHARIS hemsida finns en webshop för böcker som getts ut om- Karismatiska förnyelsen. Den rekommenderas. [Länk här]

 

/Bengt Malmgren

 

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev december 2023
Next Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige, februari 2024
Print
1272 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.