Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev december 2023
Bengt Malmgren

Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev december 2023

från Bengt Malmgren.

CALLED , TRANSFORMED, SENT

På CHARIS hemsida finns mycket information från det stora internationella mötet CALLED, TRANSFORMED, SENT i Rom 2-4 november, bl.a. kan man läsa påvens hela tal till de 3000 deltagarna. [Länk här].

Ur påve Franciskus tal:

"Attentive to recent developments of that ‘current of grace’ which is the Catholic Charismatic Renewal, CHARIS is called to accompany and guide all charismatic communities, in communion, on the path ahead. CHARIS is in some sense a 'window' on the vast and varied world of the Catholic Charismatic Renewal. Those involved in its work have an extraordinary opportunity to look out this window, to peer into the distance, beyond local experiences, and to appreciate the rich gifts that the Holy Spirit is bestowing in cultural, social and ecclesial contexts very different from their own. By discerning this awareness and sharing these manifold experiences, CHARIS, in carrying out its service, can assist individual groups to move beyond certain limited horizons and offer them a broader charismatic and ecclesial perspective.

One goal that you are proposing, and which I myself have encouraged, is to expand the “Life in the Spirit Seminars” in all places and for everyone. These are truly kerygmatic moments, opportunities for the “initial proclamation” of the Gospel. They make it possible for people to encounter the living Jesus, in his word and his Spirit, and at the same time to experience his Church as a welcoming environment, a place of grace, reconciliation and rebirth. That is why I have encouraged you to make these Seminars more widely available. Today I would ask you: are the Life in the Spirit Seminars being offered in a variety of ecclesial contexts, in small and remote places, and among the poor and on the peripheries? One obstacle to this might be the idea that these Seminars can only be held in large venues and with well-known leaders, whereas in reality even small parish groups and local leaders can organize them and present them to people in their area.

The Life in the Spirit Seminars are often an engaging and transformative experience that becomes a turning point in people’s lives. Nonetheless, they are only a beginning, like a fire that burns very intensely but risks dying out unless it is continually fed. Precisely for this reason, the Seminars need to be followed up by suitable methods of continuing formation that can fan into flame the graces received and encourage ongoing growth in faith and prayer, the moral and sacramental life, the practice of charity and cooperation in the Church’s mission. Here I would mention two elements present in the CHARIS Statutes.

First: the importance of ‘promoting the exercise of charisms not only in Catholic Charismatic Renewal but also in the whole Church’ (Art. 3 §b). The particular service CHARIS can perform is that of promoting charisms and encouraging them to be put at the service of the whole Church. This is especially the case for charisms that serve evangelization and missionary activity aimed above all at those who do not yet know Christ.

Second: ‘encouraging the spiritual deepening and holiness of people who live the experience of baptism in the Holy Spirit’ (Art. 3 §c). It should not be taken for granted that once someone has received baptism in the Spirit that he or she is already fully Christian. The path to holiness always involves growth in personal conversion and in the generous gift of oneself to Christ and to others, not merely in a sense of individual spiritual consolation."

Kommentar: Påve Franciskus talar om CHARIS uppgift att vandra med och vägleda den världsvida Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR). Genom sin globala överblick har CHARIS en möjlighet att hjälpa lokala grupper att se bortom det begränsade och anlägga ett bredare karismatiskt och kyrkligt perspektiv på det man gör. Han framhåller också att de andliga nådegåvorna är för hela kyrkan, ej blott för karismatiska förnyelsen och ber CHARIS om hjälp att implementera dem på bred front. Han tar också upp Liv i Anden-seminarierna som en bra form att främja Andens fulla liv och mottagande av de andliga nådegåvorna i hela kyrkan.

 

Liv i Anden-seminarier i Sverige

Liv i Anden-seminarier har under 2023 hållits av bönegruppen Siloe i Maria i Rosengårds församling i Malmö och i Heliga Trefaldighets församling i Järfälla. Våren 2024 planerar vi i Stockholm fortsätta vår tradition med seminarier i ekumenisk samverkan med S:ta Clara kyrka. Det står klart, speciellt som även påve Franciskus betonat detta, att Liv i Anden seminarier är en huvudpunkt i den utåtriktade verksamhet vi bör satsa på inom Karismatiska förnyelsen i Sverige, och jag hoppas många bönegrupper tar upp detta. Till er hjälp håller jag nu på att lägga sista handen vid ett kompendium för teamledare som jag räknar med ha klar till tidigt under vårterminen.

 

Ekonomi CHARIS

CHARIS är den struktur som påve Franciskus tillsatt för att främja och vägleda Karismatiska förnyelsen och dess många grupper och gemenskaper över hela världen. CHARIS gör ett ovärderligt arbete i att fungera som kommunikationskanal och främja mognad och utveckling av förnyelsen bl.a. genom internationella konferenser och studieprogram som ledarutbildningen på internet CHARIS INTEGRAL FORMATION PROGRAM. Ordföranden för CHARIS moderator Pino Scafuro skriver i ett brev till oss att CHARIS ekonomi behöver tillskott för att man skall kunna fortsätta att utföra sitt uppdrag, frivilliga gåvor har markant sjunkit efter pandemin. Tycker du det är viktigt med karismatisk förnyelse i kyrkan och vill stödja CHARIS uppdrag att främja den, ge gärna ett bidrag via följande länk [Bidrag till CHARIS]

 

Böcker

Här en lista på några böcker jag rekommenderar som antingen tillhandahålls av mig eller kan beställas via CHARIS boklåda:

Nytt liv i Anden - Deltagarhäfte till Liv i Anden-seminarierna. 50 kr Rekvireras via Bengt Malmgren

Lillemor Hallin: Gud Kallar vanliga människor till att bygga upp hans rike - Om den andliga förnyelsen i Danderyd och Täby 1970 - 1990-tal. Uppmuntrande bok som beskriver en levande lokal ekumenik i den Helige Andes kraft. 150 kr. Rekvireras via Bengt Malmgren

Av Lillemor Hallin rekommenderas också:
Strömmar av liv - Om den helige Andes verk i vår tid (Libris)
Se Herrens Härlighet (Kornets förlag) Dessa båda är slut på förlaget men man kan få tag på dem antikvariskt. Bengt Malmgren har enstaka exemplar kvar att beställa.

Baptism in the Holy Spirit - International Charismatic Renewal Services Doctrinal Comission. Teologiska aspekter och pastorala perspektiv på dopet i den helige Ande. Bra kunskapsunderlag för dem som vill veta mer om vad det som är det grundläggande i Karismatiska förnyelsen. Beställs via CHARIS boktjänst

Guideline on Prayers for Healing - International Catholic Charismatic Renewal Services Doctrinal Comission. Genomgång av den teologiska grunden för bön för helande och pastoralt kyrkliga aspekter, både när det integreras i kyrkans gudstjänstliv eller när det sker privat inom bönegrupper. Beställs via CHARIS boktjänst.

Deliverance Ministry - International Charismatic Renewal Services Doctrinal Comission. Det handlar här inte om exorcism som sker vid besättelse som är ovanligt och bara kan utföras av auktoriserad person inom kyrkan, utan om den typ av befrielsetjänst som normalt ingår i kyrkans liv och evangelisation, t.ex. i samband med förnyande av doplöftena. Bra genomgång som ger sunt perspektiv på ett annars ofta laddat ämne. Kan beställas via Bengt Malmgren (150 kr) eller direkt via CHARIS boktjänst.

--------------------------------------------

CHARIS boktjänst: https://www.charis.international/en/bookstore/
Beställ från Bengt Malmgren: Via e-post bengt.malmgren@isidor.se , ange namn, adress och vilka böcker det gäller och antal.
--------------------------------------------

 

Karismatisk förnyelse – en ström av nåd för hela kyrkan

Till sist vill jag rekommendera denna text av Fr Raniero Cantalamessa: [The Catholic Charismatic Renewal: A Current of Grace for the whole Church]. Den tar först upp begreppet förnyelse och förklarar sedan vad begreppet "karismatisk" innebär och att kyrkan har både en hierarkisk och en karismatisk dimension, båda är lika viktiga och kompletterar varandra.

 

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla! Guds ljus slutar inte lysa i mörkret även i svåra tider.
Låt oss be om den helige Andes ljus och kraft tiofalt under det kommande året.
Gud har inga andra händer än våra här på jorden, låt oss tjäna honom.
Bengt Malmgren

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev november 2023
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev januari 2024
Print
1631 Rate this article:
4.0
Please login or register to post comments.