Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige, februari 2024
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige, februari 2024

från Bengt Malmgren

Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige, februari 2024

[brevet som pdf]  [letter PDF english version]

 

I detta brev: Svensk teamledarmanual för Liv i Anden-seminarierna klar -  Liv i Anden-seminarier under våren - Dopet i den helige Ande en grundläggande nåd för hela kyrkan. - Karismatisk web-bokshop - Ny andlig rådgivare åt CHARIS - Fader Cantalamessas bön för Karismatiska förnyelsen - Mässa och förbön i Katolska domkyrkan 6 mars

Liv i Anden-seminarier - Ledarmanual på svenska klar.

Teamledarmanualen på svenska för Liv i Anden-seminarierna som Bengt Malmgren arbetat med i samarbete med bönegruppen Siloe i Malmö är nu klar. Den bygger på de engelska förlagor som tidigare använts och kommer att användas i preliminär version under vårterminen och därefter utvärderas.

Nytt liv i Anden, deltagarhäfte finns att beställa via internet-bokshopen (se nedan). För teamhandledningen: Kontakta Bengt Malmgren.

 

Liv i Anden-seminarier i samarbete Förbönsgruppen i Katolska domkyrkan - S:ta Clara kyrka under påsktiden.
Mellan påsk och pingst, 7 onsdagkvällar planeras att återuppta en tidigare tradition. På initiativ av S:ta Claras direktor Hans Hernberg planerar vi ekumeniska Liv i Anden-seminarier i S:ta Clara kyrka och S:t Eriks katolska domkyrka. Reservera redan nu onsdagkvällar från 3 april till 15 maj.

Diakon Pancho har meddelat att man också planerar Liv i Anden-seminarier i Heliga Trefaldighets katolska församling i Järfälla under vårterminen.

Vi har goda erfarenheter av Liv i Anden-seminarier i ekumenisk form, eftersom fokus är på själva kärnan i den kristna tron (kerygmat) - Guds universella plan för människans frälsning som förklaras i Bibeln. Det är gemensamt för alla kristna, liksom den karismatiska dimensionen med det fulla livet i den helige Ande och nådegåvorna, inte som något exklusivt utan ämnat för alla.  Diskussioner om teologiska stridsfrågor ligger utanför seminariernas ram, och vi ägnar oss inte åt proselytism utan uppmuntrar varje person som blivit levande i anden att engagera sig ännu mera i den kyrka man redan tillhör.

 

 "Dopet i den helige Ande" en grundläggande nåd för hela kyrkan som inte skall missförstås.

Dopet i Anden har visat sig vara en okomplicerad och kraftfull väg för att förnya livet för milliontals troende inom praktiskt taget alla kristna samfund. Den helige Andes utgjutande, att bli fylld av Anden, att bli döpt i helig Ande. Beskrivningarna är många för det som är själva kärnan i det som den Katolska karismatiska förnyelsen framhäver. Påve Franciskus nämner detta som det viktigaste han önskar sig av CHARIS och den karismatiska förnyelsen: Att dela dopet i den helige Ande med hela kyrkan.

Alla är inte familjära med begreppet "Andedop", men det har blivit vedertaget för att beskriva det centrala i den pingstkarismatiska förnyelseström som berört hela kristenheten med start i början av förra seklet. Det skall inte missförstås som ett andra dop vid sidan av vattendopet, utan termen används i överförd bemärkelse utifrån att det i NT gång på gång refereras till begreppet att bli "döpt i den helige Ande" som den naturliga följden av omvändelse och dop. Jesus själv talar om att apostlarna skall bli "döpta med helig Ande" (Apg 1:5). Det handlar om att ta emot Guds nåd i sin fullhet och Andens fulla liv.  I CHARIS statuter beskrivs det som:

"... ett utflöde av andliga gåvor som involverar ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, att utöva de andliga nådegåvorna och att evangelisera i trogen tjänst för Kyrkan." (Från CHARIS statuter, art 1) 

I, Baptism in the Holy Spirit, en skrift av en teologisk kommission beskrivs det så här:

”... en livsförvandlande upplevelse av kärleken till Gud Fadern utgjutit i ens hjärta av den Helige Ande, mottagen genom att överlämna sig till Jesu Kristi herravälde. Det väcker sakramentalt dop och konfirmation till liv, fördjupar gemenskapen med Gud och medkristna, väcker evangelisk glöd och utrustar en person med karismer för tjänst och uppdrag” (Baptism in the Holy Spirit, Doctrinal Commission of ICCRS, del I s.15).

 

CHARIS har en särskild sida på sin webbplats där man förklarar mer om Andedopet: [Baptism in the Holy Spirit - CHARIS]

Vidare studier: På [CHARIS internet-shop] kan ovan nämnda bok inhandlas och mycket mera litteratur av grundläggande slag om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

 

Karismatisk förnyelse i Sverige web-bokshop.

En enkel bokshop finns nu. Bl.a. kan du köpa böcker av Lillemor Hallin och annat av intresse om Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. [Länk till bokshopen här].

Ny andlig rådgivare åt CHARIS.

Fader Raniero Cantalamessa som tjänat Karismatiska förnyelsen under många år tillkännagav i november 2023 att han slutar sitt uppdrag som kyrklig rådgivare åt CHARIS men lovar att fortsätta be för Karismatiska förnyelsen. Med tillstyrkande av påve Franciskus har Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet utnämnt Msgr Peter Leslie Smith som ny kyrklig rådgivare åt CHARIS. Han tillträdde den 12 februari.

 

Biskop Peter föddes 1958 i Sydafrika, Efter att ha studerat juridik och ekonomi flyttade han till USA. Han blev medlem i och lever med den karismatiska kommuniteten People of Praise. Han prästvigdes 2001 och vigdes till biskop 2014. Han har tagit flera examina i teologi och kanonisk rätt och är för närvarande hjälpbiskop i Portland, Oregon.  Tidigare var han medlem i CHARIS internationella service-gemenskap (CISC). Vi välkomnar biskop Peter i hans nya utnämning.

 

 

Fader Cantalamessas bön för Karismatiska förnyelsen

 Vi tackar f Cantalamessa för allt vad du betytt för Förnyelsen under alla år! F Cantalamessa har formulerat en bön för Karismatiska förnyelsen som finns översatt till många språk på CHARIS hemsida. Jag har gjort en svensk översättning:

------

Ande, Hjälpare,
du som har frambringat den Karismatiska förnyelsen i Kyrkan,
sänk dig åter med kraft
över hela den Katolska karismatiska förnyelsen i världen.

Giv att hela denna "ström av nåd"
inspireras med ny energi.

Gör oss alla skickade att med din heliga smörjelse
förkunna de goda nyheterna för de fattiga
och att hela sargade hjärtan.

Rena vad som är orent i den Karismatiska förnyelsen,
hela det som är sårat i den,
värm det förfrusna,
led rätt det vilseförda.

För samman Guds skingrade barn
och kristna som är splittrade bland dem.

Förnya vårt mod,
fyll vår ensamhet i världen,
skapa i oss intimitet med Gud!

Kom helige Ande från Kristi genomstungna sida på korset!
Kom från den Uppståndnes mun!
Kom och förnya Kyrkans ansikte.

Amen

------

Låt oss alla ta denna bön till våra hjärtan och regelbundet be den med tro och målmedvetenhet så att vi kan bli levande och rena kanaler för Guds kraft och nåd i hela Kyrkan och hela världen.

 

Mässa och förbön i Katolska domkyrkan 6 mars kl 17.00

Förbönsgruppen i domkyrkan inbjuder till mässa och förbön under fastetiden. I samband med mässan tillfälle till bikt och personlig förbön i förbönsteam.

/Bengt Malmgren

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev januari 2024
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev mars 2024
Print
1293 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.