Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse september 2023
Bengt Malmgren

Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse september 2023

från Bengt Malmgren

Karismatisk förnyelse, informationsbrev från Bengt Malmgren September 2023 
[newsletter in english]


Stockholmsregionen: Lovsångs- och förbönsgudstjänster i Katolska domkyrkan. 4 oktober och 15 november.

Förbönsgruppen i Domkyrkan har tagit initiativ till dessa gudstjänster till vilka alla inbjuds. Vi kommer samman och ber om den Helige Andes kraft och ledning för oss själva, för våra församlingar och för hela kyrkan. 

17.00 Mässa
17.30-20.30 Lovsång, tillbedjan, förbön, vi rundar av med personlig förbön för var och en som önskar.

4 oktober är det datum första sessionen för biskopssynoden om synodalitet träffas, och det blir naturligt att be för den process kyrkan befinner sig i nu med involverande av hela Guds folk. Vi behöver verkligen den helige Andes kraft om vi alla skall vara delaktiga i detta, "från påven till de sista lekmännen".

Bön till den helige Ande som anbefalls av synodsekretariatet som vi kan be med hela kyrkan, enskilt och då vi samlas i våra bönegrupper:

---
Här står vi inför dig, helige Ande,
samlade i ditt namn.
Du är vår enda vägvisare –
ta din boning i våra hjärtan.
Lär oss vägen vi skall gå
och visa oss hur vi kan följa den.
Vi är svaga och syndiga –
tillåt inte att vi skapar osäkerhet
om vad som är sant och rätt.
Låt inte okunnighet leda oss på avvägar
eller partiskhet påverka vårt handlande.
Låt oss finna vår enhet i dig,
så att vi färdas tillsammans mot det eviga livet
och inte viker av från sanningens väg.
Om allt detta ber vi dig,
du som verkar alltid och överallt
i enhet med Fadern och Sonen,
i evigheters evighet. Amen.

 


Ekumenisk bönevandring och bön för Sverige

I anslutning till Riksdagens öppnande deltog Bengt Malmgren i en bönevandring i Stockholm 11 september med bön för Sverige och olika områden i vårt samhällsliv, våra folkvalda, regering, departement, rättsväsendet, kungen och kyrkan. Vi passerade Rosenbad, Sagerska palatset, Utrikesdepartementet, Kungliga slottet, Riksdagshuset och avslutade inne i Storkyrkan där riksdagsmännen skulle samlas nästföljande dag. På eftermiddagen fortsatte bönen i S:ta Clara kyrka med bl.a. deltagande av personer från Riksdagens kristna grupp. Att tillsammans med andra kristna komma samman i förbön för vårt samhälle och det allmänna bästa är en manifestation av den enhet som redan finns oss kristna emellan. Bönen känner inga samfundsgränser, den blir hörd ur vilkens hjärta den än flödar, och det finns en kraft i att vi gör det tillsammans. 

 

CHARIS och ekumeniken

Det är mycket viktigt att vi katoliker aktivt deltar i ekumeniken - påve Franciskus har särskilt gett CHARIS i uppdrag att verka för den kristna enheten, och i statuterna sägs att CHARIS skall vara "ett instrument att främja och verka för enhet i Kristi kropp, såsom det uttrycks i Jesus Kristus bön (Joh 17)." Där sägs också att CHARIS skall främja den kristna enheten och "fostra en överlåtelsen åt att tjäna alla kristnas enhet" (art 3f).

CHARIS, såsom varande ett instrument för stöd och hjälp åt Katolska karismatiska förnyelsen har insatt en [Kommission (Christian Unity Comission)] med syfte att främja och arbeta för enheten i Kristi kropp. Katolska karismatiska förnyelsen har från början varit del av en samfundsövergripande pingstkarismatisk ström av nåd, därför har man en naturlig ingång till att utveckla relationer till kristna som mottagit samma Andens dop.

Påvens speciella önskningar för CHARIS och Karismatiska förnyelsen:

1. Dela "dopet i den Helige Ande" med alla i kyrkan. 
2. Tjäna enheten i Kristi kropp
3. Tjäna de fattiga.
[se nyhetsbrev jan 2023]

 

2033 Agenda: Påvens utmaning till alla: Vad kan du göra?

År 2033 är det 2000 år sedan Jesus död och uppståndelse. Påve Franciskus genom CHARIS och Dikasteriet för lekfolket, familjen och livet vill att hela Kyrkan använder tioårsperioden fram till dess som förberedelse genom att ta kallelsen på allvar, be och arbeta för en ny Pingst och fullheten av Jesus universella kungadöme.  Evangeliets skatter är av största värde för hela mänskligheten som vi kristna är kallade att dela.

Projektet föreslår en gemensam global agenda alla kristna emellan att på alla sätt, i bön, i att praktiskt leva evangeliet, bygga gemenskap, hjälpa de fattiga, bidra till fred och rättvisa, dela och göra denna skatt levande i samhället. För detta ber vi att Gud ger oss naturliga, kulturella och andliga gåvor. Detta är en kairos-tid för mänskligheten, lått oss kristna i hela världen dela våra gåvor, idéer och inspirationer och komma samman som en gemenskap och sätta i verket vad Kristus i ord och gärningar proklamerat under 2000 år.  

En [YouTube-video som presenterar projektet] avslutas med att påven själv riktar sig till var och en av oss: "Vad kan du börja göra med start från imorgon? Tänk på det!"

[Läs mer om 2033 Agenda]


Påminnelser:
[Called, Transformed and Sent. CHARIS konferens, Paul VI Hall - Rom 2-4 november 2023]

[CHARIS Integral Formation Program. Rekommenderas alla ledare och funktionärer inom Karismatiska förnyelsen]

Previous Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse augusti 2023
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev november 2023
Print
2610 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.