Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse augusti 2023
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse augusti 2023

från Bengt Malmgren

Called, Transformed and Sent. Paul VI Hall - Rom 2-4 november 2023
CHARIS inbjuder hela Karismatiska förnyelsen till detta event. - Ett särskilt tillfälle att låta sig formas i ande och sanning tillsammans med de mest framstående talarna och predikanterna i den internetbaserade studiekursen [CHARIS INTEGRAL FORMATION PROGRAM] som följs av tusentals människor runt hela vår jord. Det täcker teman från såväl karismatisk spiritualitet som de som fokuserar på Kyrkan. Kursen har rekommenderats av påve Franciskus som också kommer att medverka vid detta tillfälle tillsammans med Fr Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap. med flera. [Läs mer här].
 

Fader Dominic Valanmanal besökte Katolska domkyrkan
F Dominic är en katolsk präst från Indien välsignad med många karismer och är känd för sin befrielse- och helande tjänst. Han har varit i Sverige flera gånger sedan 2012 inbjuden av biskop Anders. Läs här artikel från tidigare besök. F Dominic tillhör syro-malabariska kyrkan, en katolsk östkyrka som också finns upprättad i Stockholms katolska stift sedan 2019 eftersom det finns många invandrare tillhörande den traditionen. Rektor för den nya syro-malabariska katolska missionen i Sverige är f. Benoy Thottiyil Jose MST.

Nyligen besökte han återigen Stockholm och f. Benoy och medarbetare arrangerade så att f Dominic kunde ta emot personer för personlig förbön under några dagar, och besöket avslutades med en mässa i Domkyrkan på kvällen 22 augusti. Flera präster koncelebrerade, bland dem f Benoy och stiftets generalvikarie p. Pascal René Lung OP. Efter mässan var det sakramental tillbedjan och slutligen ett tillfälle för alla att komma fram för personlig förbön. Den nya delen av kyrkan var fullsatt och många kom fram för förbön. [Mer om f Dominic och tidigare besök i Sverige här].


CHARIS Europa möte 23 september
Som tidigare rapporterats finns sedan 2019 [CHARIS som en samlande service för alla de olika uttrycken för karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan].
CHARIS finns på europeisk kontinental nivå som CCSC-E (Charis Continal Service of Communion-Europe) och med ett koordinationsteam på åtta personer. CCSC-E består av alla nationella service-gemenskaper (CNSC) i de olika länderna. Många länder har redan bildat sådana, men inte ännu de nordiska länderna. Tanken är att inte skapa en service-gemenskap för varje nordiskt land, utan en gemensam för de Nordiska länderna som omfattas av Nordiska biskpskonferensen. Ett förberedande arbete har inletts och som koordinator för detta arbete har utsetts Ludwig Gelot från församlingen i Järfälla.

Enligt CHARIS stadgar skall alla grupper och verksamheter som förstår sig själv som delaktiga i den karismatiska förnyelsen beredas plats i CNSC. För Sveriges del tänker vi att det är naturligt att alla ledare för bönegrupper och karismatiska kommuniteter vi har på vår utskickslista är med, och vi förutsätter att ni vill vara med om ni inte meddelar något annat. Vi söker också ungdomar och unga vuxna som särskilt vill engagera engagera sig för den unga generationen.

Lördag 23 september anordnas ett internetbaserat möte med CCSC Europa. Även fast vi i Sverige och de Nordiska länderna inte ännu har konsoliderat en CNSC, så är Ludwig Gelot inbjuden att medverka som kontaktperson.
[Mer om CHARIS Europa och koordinationsteamet här].
[Mer om CHARIS struktur globalt, se CHARIS statuter].

 

Liv i Anden-seminarier
För er som vill sätta igång med Liv i Anden-seminarier finns deltagarhäfte på svenska att beställa från Bengt Malmgren. Som jag tidigare skrev håller jag också på att i samarbete med bönegruppen Siloe i Malmö att sammanställa en ledarmanual på svenska utgående från den tidigare engelskspråkiga manualen från USA som introducerades på 1970-talet.

/Bengt Malmgren
 

Previous Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse juni 2023
Next Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse september 2023
Print
2668 Rate this article:
5.0

Documents to download

Please login or register to post comments.