Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Liv i Anden-seminarier i S:ta Clara kyrka

Liv i Anden-seminarier i S:ta Clara kyrka

Börjar 19 april

Liv i Anden-seminarierna utvecklades inom Karismatiska förnyelsen i USA som en introduktion till ett fullödigt liv i den Helige Ande och de karismatiska nådegåvorna. Formen är varvning av undervisning, bibelstudium och förbön samt gruppsamtal. Det har blivit ett omtyckt koncept som spridit sig över världen både inom Katolska kyrkan och i protestantiska samfund. De två första gångerna handlar om trons grunder, Guds kärlek och Frälsningen vilket är grundvalen för livet i den Helige Ande, därefter undervisning om Andens liv, gåvorna och hur man öppnar sig för dessa i det personliga livet samt en förbönssession där man ber om Andens utgjutande. De två avslutande sessionerna handlar om fortsatt växt och mognad i det andliga livet.

 

S:ta Clara kyrka anordnar liv i Anden-seminarier varje år mellan Påsk och Pingst. Så också i år. Citat från deras programblad för aprilprogramblad för april:

 

"Lär känna den helige Ande. Välkommen till en kurs där du får lära dig om och upptäcka livet i den helige Ande. Kursen pågår sju onsdagskvällar kl 18 – 20 med start 19 april. Kurskvällarna innefattar föredrag och lovsång, fika och samtal i smågrupper. Medverkande är bla: Iwan Giertz, Nils Lidskog, Inga Pagréus, Gunnar Berg och Elise Lindqvist. Anmälan till Nils Lidskog. Du kan också dyka upp direkt det första kurstillfället. Kostnad 100 kr. 'Utan dig är allting dött, åldrat kraftlöst, tomt och trött, under tidens tyranni.' "

 

Bengt Malmgren är inbjuden att svara för undervisningen den tredje sessionen. De sju seminariernas teman är: 1. Guds kärlek, 2. Frälsningen, 3. Det nya livet, 4. Att ta emot Guds gåva, 5. Döpt i den Helige Ande, 6. Att växa, 7. Fortsatt överlåtelse till Kristus.
Previous Article Let's prepare our hearts - Episode 10: It is accomplished by Fr. Raniero Cantalamessa
Next Article Ledare inom CCR om förnyelsen med anledning av det stundande 50-årsjubileet i Rom
Print
12262 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.