Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Biskop Anders: Karismatiska förnyelsen en nådegåva till hela Kyrkan.
Bengt Malmgren

Biskop Anders: Karismatiska förnyelsen en nådegåva till hela Kyrkan.

26 april samlades karismatiska bönegrupperna i Stockholmsregionen till gemensam bön i Katolska kyrkan i Jakobsberg. På initiativ av KKS vill man samlas för gemensam lovsång, förbön för Sverige och kyrkan och betjänande med personlig förbön och Andens gåvor för dem som har behov. Under kvällens möte var det många som kom fram för personlig förbön.

Vi fick också ta del av profetiska ord. Ett genomgående tema var att Andens gåvor är ämnade för alla, att var och en behöver öppna sig för gåvorna och växa i dem. För att kyrkan skall bli levande och evangelisationen få kraft, så behövs var och en, det räcker inte att förhålla sig passiv och förlita sig på att Kyrkan som institution eller kringresande karismatiska präster skall göra jobbet.

I samma anda talade Michelle Moran till ledare inom Karismatiska förnyelsen vid ett möte i Pittsburgh, USA i februari i år. Ta del av detta för oss alla inspirerande tal på denna video tillhandahållen av ICCRS.

Att varje katolik, varje döpt kristen behöver aktivt engagera sig och agera utifrån sin tro är också ett grundläggande tema som påve Franciskus återkommer till, inte minst i sin programförklaring från 2013 Evangelii Gaudium. Vid ett tal till katolikerna samlade i Hyde Park i London i samband med sin Englandsresa 2010 sade påve Benedikt XVI att det inte längre går att förlita sig på ”business as usual”, utan var och en måste aktivt bidra till att försvara de grundvärden i samhället man tror på.

”Ingen som ser realistiskt på vår värld idag kan tänka att kristna kan fortsätta med business as usual och ignorera den djupa trons kris som råder i vårt samhälle, eller bara förlita sig på att de värden som har förmedlats av tidigare kristna generationer kommer att fortsätta att inspirera och forma framtiden i vårt samhälle… var och en har en uppgift, var och en av oss är kallad att förändra världen, att arbeta för en livets kultur, en kultur byggd på kärlek och respekt för varje mänsklig persons värdighet”.

Diakon Pancho Chin A Loi ledde kvällens möte, och han tillkännagav att Ruth Cumpa Gillegård nu är ordförande för KKS, ledningsgruppen för Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige. Pancho som tidigare var ordförande är nu andlig rådgivare åt KKS. Ruth skriver på Karismatiska förnyelsens Facebook-sida att man planerar kommande träffas igen i slutet av varje månad. Nästa tillfälle blir den 24:e maj.

Med vid mötet 26 april var tidningen Dagens reporter Thomas Österberg som ett led i en större dokumentartikel om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan. Dokumentet publicerades i Dagen idag, 12 maj och det är ett gediget dokument som är allsidigt och som jag tycker ger rättvisa åt vad Karismatiska förnyelsen är.

ccrdagendokument

Biskop Anders Arborelius intervjuas i artikeln. Han stöder Karismatiska förnyelsen och menar att den är en nådegåva till hela kyrkan. Här i Sverige handlar det främst om en lekmannarörelse, säger han till Dagen. Exakt hur många som finns i olika katolska karismatiska bönegrupper är Anders Arborelius osäker på men tippar preliminärt på 500 till 1 000 personer. Men sedan finns också andra människor som har en mer oregelbunden koppling och kanske deltar i en helgretreat när katolska karismatiska förkunnare kommer på besök från Latinamerika eller Indien, något om händer med jämna mellanrum.

Också Ulf Ekman, tidigare Livets Ord-ledaren intervjuas. Sedan han blev katolik har han rest till bl.a. Polen och Australien och där upplevt Karismatiska förnyelsen som en mycket vital del av Katolska kyrkan. Han säger: ”Den enkelhet och spontanitet som ofta präglade den karismatiska rörelsen i Sverige på 1970-talet har man behållit i den karismatiska delen av den katolska kyrkan. Man lever ut det i kommunitets­livet eller i församlingen utan större ståhej.” Andedopet och nådegåvorna, evangelisationen samt den ekumeniska öppenheten är grundbultar, enligt Ulf och han menar att det han har upplevt vid olika katolska karismatiska sammanhang skulle vilken svensk pingstvän som helst känna sig väldigt hemma i och uppskatta.

2014 var Ulf Ekman med på Olympiastadion i Rom ihop med 60 000–70 000 katolska karismatiker och påven. Ta del av denna korta video med förbön för påve Franciskus. Ta del av hela gudstjänsten här.

Karismatiska nådegåvor som tungotal och bön för helande praktiseras inte bara inom Katolska kyrkan och Pingströrelsen utan blir allt vanligare inom hela kristenheten. Ta del av detta reportage i Dagen från 2014.

 

———————-
Kommande händelser:

  • 24 maj Karismatiskt möte för Stockholmsregionens bönegrupper i Järfälla.
  • 3 juni kl 17.00  Pingstvigilia i Katolska domkyrkan med biskop Anders och rörelserna i kyrkan.
  • 31 maj – 4 juni CCR Golden Jubilee, Rom

——————–
Informativ video 10 min från ICCRS om Karismatiska förnyelsens historia.

Om Karismatiska förnyelsens historia: As By a New Pentecost av Patty Gallagher Mansfield i nytryck. Kan beställas via info@isidor.se 200 kr inkl frakt.

Karismatisk förnyelse i Sverige hemsida: karismatiskfornyelse.se

Previous Article Ledare inom CCR om förnyelsen med anledning av det stundande 50-årsjubileet i Rom
Next Article Tungotal, glossolalia
Print
12493 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.