Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

CHARIS - Den nya tjänstestrukturen för samverkan mellan den världsvida Karismatiska förnyelsen och Vatikanen

Tidigare har funnits ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) och CS  (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships).

Påve Franciskus har önskat att det på det internationella planet skall finnas en enda struktur för samordning och samverkan med Vatikanen. Denna nya struktur är resultatet av ett utrednings- och samarbete mellan ICCRS, CF och Vatikan-departementet för lekmännen, familjen och livet (eng "the Dicastery for Laity, Family and Life") som kommer att vara det vatikandepartement som CHARIS sorterar under.

Nu är det klart vem som skall utses till moderator och vilka medlemmarna i den Intgernationella service-kommiten kommer att vara vilket annonserades i ett pressmeddelande från Departementet för lekmännen, familjen och livet 31 okt

CHARIS kommer att upprättas den 8 december 2018, samtidigt kommer de framtagna statuterna för denna struktur att träda i kraft ad experimentum.

CHARIS kommer att arbeta som ett service-organ åt alla olika uttryck för den nåd som CCR innebär för kyrkan över hela världen. CHARIS är bara ett service-organ och kommer inte att utöva någon auktoritet över de olika uttrycken för karismatisk förnyelse i världen. Varje enskild karismatisk organisation/gemenskap respekteras fullt ut i dess identitet och förblir under samma jurisdiktion den hittills hört.

Men för att fullfölja sin mission kan var och en av dessa organisationer/gemenskaper räkna med att fritt utnyttja de många tjänster som CHARIS kommer att erbjuda. Att erbjuda dessa tjänster är i själva verket CHARIS fundamentala uppgift.

Efter det att CHARIS har upprättats kommer Vatikanepartementet för lekmännen familjen och livet att tillsätta en moderator, en prästerlig assistent och 18 medlemmar i en internationell service-gemenskap (International Service of Communion) besatående av representanter från de olika världsdelarna:

5 från Amerika (nord- och syd-).
2 från Asien.
2 från Afrika.
2 från Europa.
1 från Australien och Oceanien.
Till det kommer 6 medlemmar som representerar olika grupper och kommuniteter, bl.a. en person för unga under 30 år.

Moderator blir dr Jean-Luc Moens från Belgien.
Som prästerlig assistent åt CHARIS utses Fr Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Dessa personer kommer att tillträda i sina funktioner under Pingsthelgen 2019. Samma dag kommer statuterna att träda i kraft och de tidigare service-organen ICCRS och CF kommer att upphöra. Tidigare kyrklig överhöghet över dessa kommer att överföras till CHARIS så att denna nya service kan förses med nödvändiga finansiella medel för att genomföra sin uppgift i enlighet med påve Franciskus intention.

Previous Article Profetia
Next Article Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev från Bengt Malmgren december 2018.
Print
12061 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.