|  Login

   Minimera

NÅGOT OM KATOLSK KARISMATISK FÖRNYELSE I SVERIGE 1972-2007. 

Bok/kompendium 90 sidor av Lillemor Hallin. Utgiven januari 2018, distribution Isidor Nätverk och Data
[boken som pdf-fil här]

Den världsvida Karismatiska förnyelsen kom så småningom också till Sverige. Det började som ett pionjärarbete i Vår Frus församling i Täby Täby i början på 1970-talet. Sedan bildades AKKS, arbetsgruppen för Karismatisk Förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige som genom konferenser och reträtter främjade dess tillväxt. Lillemor Hallin som var ordförande för AKKS fram till 2007 har sammanställt detta unika material. 

Boken som är på 90 sidor kan beställas via e-post bengt.malmgren@isidor.se. Pris 120 kr vilket inkluderar frakt. 

Detta är bokens hemsida. Här kommer material, bilder, länkar mm att presenteras. Författaren Lillemor Hallin är tacksam för feedback. Hon kan nås via e-post: lillemor.m.hallin@gmail.com

 

 

 

 

Innehållsförteckning + direktlänkar till utvalda kapitel samt kompletterande bildmaterial nedan.

BAKGRUND

1972. DEN ALLRA FÖRSTA BÖRJAN. VÅR FRUS FÖRSAMLING, TÄBY  
DOM  KALLAR  OSS KARISMATISKA. VAD ÄR DET?  ––  VI UPPTÄCKER ATT DET FINNS FLER- – VAD ÄR DET SOM ÄR BRA MED EN BÖNEGRUPP DÅ?  -–  NORGE TAR LEDNINGEN I SKANDINAVIEN – DEN FÖRSTA SKANDINAVISKA KONFERENSEN: VÄXA UPP TILL KRISTUS  

  

Kerstin Jonsson, Lillemor Hallin, P Clyde Rausch OMI från Vår Frus församling i Täby.c:a 1980. 

  

1984. Internationell karismatisk ledarkonferens med ICCRO i Rom. Den nordiska gruppen samlad på konferenscentret Domus Pacis,

  

Nordisk karismatisk konferens Stockholm, Katolska domkyrkan 1985. ICCRO´s president p Fio Mascarhenas tolkas av Br Frans-Eric

[Fler bilder från  VÄXA UPP TILL KRISTUS, Nordisk konf i Stockholm 1985]

 

1987. NU KOM VI IGÅNG PÅ ALLVAR 

AKKS BILDAS -– KONFERENSER – LEDARDAGAR  -– KARDINAL SUENENS: ANDLIG FÖRNYELSE OCH EVANGELISATION HÖR SAMMAN  – VAD ÄR LIV I ANDEN-SEMINARER?  

Marielund 1987,  konferensen LEVANDE STENAR.  Kerstin Jonsson och Barbara Chudoba.

1990.  EVANGELISATION OCH EKUMENIK

EVANGELISATION  2000  PÅ VÄG  –  PRÄSTRETRÄTT:  KALLAD  ATT EVANGELISERA – P TOM FORREST: GÅ UT -VAR MINA VITTNEN – P CLYDE RAUSCH: VAD SÄGER KYRKAN?  PROF. HARALD RIESENFELD: BIBELSKOLA CHARLES WHITEHEAD  OCH MICHAEL  HARPER:  EKUMENISK KONFERENS P MANUEL CASANOVA:  EVANGELISATION 2000 TILL  SVERIGE – TILL LETTLAND PÅ VINST OCH FÖRLUST- P RANIERO CANTALAMESSA: EKUMENISK KONFERENS   

[Lyssna till predikan av bisk Hubertus Brandenburg 1991-05-16 Katolska Domkyrkan]

[Lyssna till lovsång och sång i Anden från Katolska Domkyrkan 1991-05-16]

Kateketinstitutet Riga maj 1993. Planering för kurs i evangelisation. Fr.v. Marite (tolk) Fr Manuel Casanova SJ, ledare för Evangelisation 2000 Europa, Kerstin Jonsson, Maneta Ansevica, rektor för Kateketinstitutet.

 

1994. BÖN, FÖRBÖN, HELANDE BÖN 

EN BÖNDAG – KYRKANS LEDNING OCH FÖRNYELSEN – AKKS´ EVANGELISATIONS-PROGRAM – SR NANCY KELLAR OM BÖN – VAD INNEBÄR BÖN FÖR HELANDE? – SR BRIEGE McKENNA OCH F KEVIN SCALLON OM HELANDE – SILOA OCH KANA 

[BLÅS LIV I NÅDEGÅVAN]

Sr Nancy Kellar under ett av sina besök i Sverige. Här tolkad av Kerstin Jonsson.

1997. MER EKUMENIK  

KONFERENS:  BYGG  BROAR, RIV NER MURAR – ECC – ICCOWE – SR NANCY KELLAR – DET KOM ETT BREV FRÅN LETTLAND


S:ta Clara kyrka maj 1997. Ekumeniskt möte med sr Nancy Kellar. Fr.v. Pancho Chin A Loi, Anette Persson, volontärdialkon i S:ta Clara, sr Nancy, Lillemor Hallin Foto: Jessica Klarheden


Utanför Ersta kyrka. Fr. v. Stina Nilsson diakonissa Ersta, Inga Pagrèus diakonissa S:ta Clara, Inger Calderon-Wiegert, Lillemor Hallin, okänd, sr Bridge McKenna, Fader Kevin Scallon. Konferens och seminarium om helande med sr Briege och F Kevin i Katolska domkyrkan, S:ta Clara kyrka och Ersta kyrka 1-4 maj 1996. Foto: Jessica Klarheden


BYGG BROAR RIV NER MURAR. Ekumenisk konferens i Prag 1997 arr av ECC och ICOWE.
Övre bilden: I talarstolen Michael Harper, och längst t.h. Kevin Ranagan, en av pionjärerna för CCR i USA.
Nedre bilden: Maria Fischer tillsammans med två av våra vänner från S:ta Clara kyrka. Fotona tagna av Bengt Malmgren.

 

BÖNEGRUPPER                

HAGSÄTRA – VITTNESBÖRD – LIDINGÖ – TÄBY – DOMKYRKAN – ENGELSK-SPRÅKIGA  GRUPPEN  –  DANSK GRUPP –  GRUPP MED  SPECIELLT ANSVAR – GRUPP PÅ LÄRARSEMINARIUM  – GRUPP FÖR PRÄSTER  OCH PASTORER 2000. 


Bönegruppen i Katolska domkyrkan, tidigat 1990-tal. Fr.v. Bela Simon, Benkt Stolpe, sr Barbro, Italo Zardini, Claude Lindhe, Mats Hesselbom. Foto: Bengt Malmgren.

UTVIDGAD  EVANGELISATION 

EVANGELISATION GENOM CELLGRUPPER  –  EVANGELISATION I VARDAGS-LIVET  –  LETTLAND I BLICKPUNKTEN  – SOPPKÖKET PÅ SERGELS TORG – P DAMIAN EZE PRESENTERAR SIG

 

2002 EUROPA BEHÖVER DEN HELIGE ANDE 

KURS I SJÄLAVÅRD FÖR  RYSKA PASTORSPAR  –  KONFERENS  MED  MICHELLE MORAN, LEDARE FÖR ENGLANDS STÖRSTA KATOLSKA EVANGELISATIONS-SKOLA –  RETRÄTT MED  SR MARGARITHA VALAPPILA OCH P JOSEPH VADDAKEL: JAG SKA GE ER ETT NYTT HJÄRTA OCH EN NY ANDE  –  PILGRIMSFÄRD TILL CZESTOCHOWA,  AUSCHWITZ  OCH DEN GUDOMLIGA  BARMHÄRTIGHETENS  BASILIKA 


Pancho Chin A Loi och Lillemor Hallin vid studiebesök i Auschwitz 2002 i samband med ICCRS pilgrimsfärd till Czestochowa, Auschwitz och Den Gudomliga Barmhärtighetens basilika.

2003. KOM HELIGE ANDE TILL VÅRT STIFT 

JUBILEUMSLITANIA TILL PINGSTEN 2003 – KATOLSKA FÖRNYELSERÖRELSER  I SAMVERKAN – EVANGELISATION I DEN HELIGE ANDES KRAFT – RETRÄTT MED SR MARGARITHA VALAPPILA OCH P SAMUEL VIDOVIC: DITT ORD, HERRE, BOTAR ALLT                      VAD INNEBÄR KATOLSK KARISMATISK FÖRNYELSE? CHARLES WHITEHEAD             

 

SVERIGE: OM EVANGELISATION OCH EKUMENIK BISKOP ANDERS ARBORELIUS                

 

EVANGELISATION OCH EKUMENIK INOM  FÖRNYELSEN  I  SVERIGE 

 

BYGGA ÅT GUD OCH MÄNNISKOR –- GLIMTAR  FRÅN LETTLAND 

 

2004. FÖRNYELSEN OCH VÄRLDEN 

DEN BRINNANDE BUSKEN: FÖRNYAD KALLELSE TILL BÖN FÖR KYRKAN  OCH VÄRLDEN-–  KARISMATISKT SAMARBETE FÖR EUROPAS  FRAMTID –– DEN LIDANDE  KYRKAN  

MER OM HELANDE  

BR RÉMI SCHAPPACHER OM HELANDE PÅ RÖGLE KLOSTER 

 

2005.BÖN OCH EVANGELISATION

RETRÄTT LEDD AV F JOSEPH BILL FRÅN INDIEN: ”INRE OCH YTTRE HELANDE”  

 

Bengt Malmgren med fader Bill, Marielund 2005

 

AKKS  INBJUDER TILL PINGSTVIGILIA  I DOMKYRKAN:  BÖN  FÖR  KYRKANS FÖRNYELSE I DEN HELIGE ANDE, DE KRISTNAS ENHET, NY EVANGELISATION, DE KRISTNAS ENGAGEMANG I SAMHÄLLET, EN KÄRLEKENS  CIVILISATION. DET EUKARISTISKA ÅRET AVSLUTADES 29-30 OKTOBER I DOMKYRKAN MED MÄSSA TILLSAMMANS MED BISKOP ANDERS OCH TILLBEDJAN HELA NATTEN

 

 

2006.

INSPIRATIONSDAGAR FÖR BÖNEGRUPPER PÅ MATIELUND MED SR NANCY KELLAR.

Sr Nancy Kellar (sittande) och Lillemor Hallin. Inspirationsdagar för bönegruppert, Marielund maj 2006.

– EVANGELISATION ÄR EN PROCESS. LILLEMOR HALLIN

100 ÅR EFTER ASUZA STREET – PROJEKTET LEVANDE VATTEN I LETTLAND. 

VARFÖR BEHÖVS DEN KARISMATISKA FÖRNYELSEN? P RANIERO CANTALAMESSA  

 

2007. EUROPAS FÖRNYELSE FIRADE 40-ÅRSJUBILEUM I WARSZAWA  FINLANDS FÖRSTA KARISMATISKA SAMLING                

 

EN PIONJÄRS REFLEKTIONER F TOM FORREST OM DEN HELIGE ANDES GÅVOR OCH FRUKTER  

 

ÅRSSKIFTET 2007/2008.  AKKS BLIR KKS (Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige)  

LILLEMOR HALLIN AVGÅR SOM ORDFÖRANDE VID ÅRSSKIFTET 2007/2008. NY ORDFÖRANDE BLIR DIAKON PANCHO CHIN A LOI.   DIAKON PANCHO CHIN A LOI PRESENTERAR SIG.                 

LILLEMOR HALLIN TAR AVSKED.

 2017. 10 ÅR SENARE  

VAD HAR DEN KARISMATISKA FÖRNYELSEN ATT GE TILL  KYRKAN? LILLEMOR HALLIN  

TACKBÖN