Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2023
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR, Andliga nådegåvor

Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2023

från Bengt Malmgren

Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2023 från Bengt Malmgren.

[This newsletter in english]

Innehåll: Rörelsernas möte med biskop Anders 12 maj.  CHARIS och den synodala processen. Pingstvigilia i Domkyrkan 27 maj. Pingstnovenan. CHARIS Integral Formation Program - Två terminers internet-baserad kurs som vi rekommenderar alla bönegruppsledare och funktionärer att gå.

Rörelsernas pingst:  Möte med biskop Anders den 12 maj.

Rörelserna i kyrkan brukar fira pingstvigilia tillsammans med biskop Anders. Eftersom biskopen inte hade möjlighet detta år anordnades en träff med honom 12 maj med mässa i Katolska domkyrkan och efterföljande möte i Domkyrkosalen med ett öppet samtal med biskopen där rörelserna fick möjlighet att ställa frågor och informera om vad som var aktuellt.

Nästan 100 personer kom representerade ett tiotal av de rörelser, tredje ordnar och andra grupper som finns listade på [stiftets hemsida under rubriken Kyrka i rörelse]. Det blev ett levande samtal med ämnen alltifrån familjens betydelse, fred i världen, klimat- och miljöfrågan till rörelsernas plats i den synodala processen.

Biskop Anders just hemkommen från Ukraina var glad åt samtalet och talade uppmuntrande till rörelserna om deras viktiga roll i att förverkliga den kallelse ges åt varje döpt att förverkliga sin unika nådegåva för att delta i att bygga upp kyrkan och delta i hennes mission.

Bengt Malmgren gav en kort historik till varför rörelserna samlas, ett initiativ som går tillbaka till Johannes Paulus II som samlade de nya rörelserna i Rom och biskop Anders som till Stockholms katolska stifts 50-årsjubileum för 20 år sedan tyckte vi borde göra samma sak här hemma. [Läs här]

Bengt redogjorde för aktuell utveckling inom Karismatiska förnyelsen och berättade om CHARIS, den nya strukturen inrättad av påve Franciskus under Dikasteriet för familjen, lekmännen och livet till stöd och vägledning för den Karismatiska förnyelsen i dess många former världen över. Påven har satt upp tre punkter som han speciellt önskar sig av Karismatiska förnyelsen: 1) Dela "dopet i den Helige Ande" med alla i kyrkan, 2) tjäna enheten i Kristi kropp och 3) tjäna de fattigaste. Alla karismatiska grupper som vill har möjlighet att ansluta sig till CHARIS. Nu finns ett interimistiskt nordiskt råd, [CHARIS Nordic Service of Communion] omfattande de nordiska länderna inom Nordiska biskopskonferensen. Koordinator är Ludwig Gelot från Järfälla, och kontaktperson på Stockholms katolska stift är Msgr Andres Bernar, biskopsvikarie för evangelisation.

Margareta Sävblom från Schönstatt-rörelsen delade en psalm som hon skrivit, och vi sjöng den alla på melodin "Bred dina vida vingar".

På pingstaftonen samlas rörelserna igen som vanligt i Katolska domkyrkan för pingstvigilian kl 17.00.

 

CHARIS Europa och den synodala processen

Dikasteriet för familjen lekmännen och livet har givit oss en stark uppmuntran att leva synodalt, och CHARIS bejakar och understödjer detta i sin undervisning och vägledning. Ansvaret för alla kyrkans medlemmar som betonades så starkt av Andra Vatikankonciliet blir mer och mer förverkligat på detta sätt.
Kontinentala möten har varit en del av den synodala processen, och ett möte för Europa hölls i Prag i februari. Med på det mötet var Cathy Brenti från Frankrike som en av representanterna för CHARIS Europa. [Läs mera i EU-CHARIS-INFO_LETTER Nr 8]

Här är en svensk översättning av hennes korta anförande på det synodala mötet:

"Vi är glada och tacksamma för inbjudan att representera CHARIS, Catholic Charismatic Renewal International Service, på detta kontinentala möte för synoden.
Vi tror att synoden starkt har inspirerats av den Helige Ande i kyrkan, och vi är glada att kunna leva i denna process. 
CHARIS är inte en rörelse, utan representerar - som påve Franciskus säger - en "ström av nåd", och människor från bönegrupper eller kommuniteter har deltagit i den synodala processen i sina stift över hela världen och har haft möjlighet att genom förnyelsens lyhördhet ge sina bidrag.

Att gå med Jesus
Jesus själv gav bilden av en kyrka i rörelse, då har vandrade genom det Heliga landet och förkunnade evangeliet, gjorde gott och uppmärksammade de fattiga och sårade.
Vi tror att mottagandet av den Helige Ande, levd i erfarenheten av Andens dop leder till ett personligt möte med Kristus, vilket öppnar hjärtat för att lyssna till Guds Ord, att lyssna till andra, till vad den Helige Ande kan saga genom var och en för att ta steg framåt och bygga kyrkan i en anda av ödmjukhet och omvändelse.

Lyhördhet för den Helige Ande
Vi är glada åt den plats som ges åt lyssnande i den synodala processen och åt följsamheten med den Helige Ande i att lösa upp spänningar.
Det är tack vare detta lyssnande som vars och ens kyrkomedlems karism kan urskiljas och utvärderas, att var och en kan ges sin plats, och inte alla är kallade att fullfölja samma funktion, såsom i liknelsen om lemmarna i kroppen som S:t Paulus ger oss. Var och en är till för att tjäna bröderna och systrarna och för att bygga upp hela kyrkan i en anda av kärlek."

 

Pingstvigilia i Katolska domkyrkan 27 maj kl 17.00
Alla rörelserna är väkomna att delta i Pingstvigilian. Efteråt mingel och fika i Domkyrkosalen.

Pingstnovenan
Delta gärna i denna 9 dagars bön fredag efter Kristi himmelfärdsdag till pingstafton, enskilt eller i grupp. [Pingstnovenan]

CHARIS Integral Formation Program
Denna internet-baserade två terminers kurs med de bästa föreläsarna som kan uppbådas ger en bra introduktion till karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan och innehåller både teologiska och pastorala aspekter och inblickar i gruppdynamik och psykologi som ledare bör ha kunskap om. Också det grundläggande arbetet inom Katolska kyrkan med förebyggande av sexuella övergrepp.
Den ges på flera språk, förutom engelska också italienska, franska, spanska, portugisiska och [nu även på polska].
Vi rekommenderar starkt alla bönegruppsledare och funktionärer inom förnyelsen att gå denna kurs. Bra också som förberedelse för dig som ännu inte har någon bönegrupp på din ort, men är övertygad om att den Karismatiska förnyelsen är viktig i Katolska kyrkan och vill främja dess syften.
[Länk till mer info, anmälan och registrering här]

 

Glad Pingst!
/Bengt Malmgren

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev april 2023
Next Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse juni 2023
Print
2712 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.