Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev april 2023
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev april 2023

från Bengt Malmgren

Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige Nyhetsbrev april 2023 från Bengt Malmgren

I detta brev: Rörelsernas pingst 12 och 27 maj i Domkyrkan. Rapport från Liv i Anden-seminarier i Malmö. CHARIS, nykontaktperson i Karlstad.

 

Vi har firat Påsken, den viktigaste högtiden på kyrkoåret och gläder oss åt orsaken till vår frälsning - den uppståndne Herren och blickar fram mot Pingsten och är medvetna om att Gud idag, precis som vid den första pingsten vill utgjuta den helige Ande över oss. 

Den helige Ande - kraftkällan utan vilken kyrkan bara skulle vara en steril institution.
Den helige Ande - som fördelar sina nådegåvor till var och en så att varenda döpt kristen kan bli en levande lem i Kristi kropp och delta i kyrkans liv under mottot gemenskap, delaktighet, mission som påve Franciskus så starkt manar oss till idag.

Vid inrättandet av CHARIS, den struktur med statuter från Vatikanen som har till uppgift att betjäna hela den karismatiiska förnyelsen i Katolska kyrkan i dess många former betonade påven tre uppgifter som han särskilt väntar sig av förnyelsen:

1. Dela "dopet i den Helige Ande" med alla i kyrkan. 
2. Tjäna enheten i Kristi kropp
3. Tjäna de fattigaste och de med störst behov fysiskt och andligt.

(läs mer i nyhetsbrevet från januari)


Rörelsernas pingst: Träffa biskop Anders 12 maj och fira pingstvigilia i Domkyrkan 27 maj med bön om den helige Andes utgjutande.

Som vanligt anordnas Rörelsernas pingst med en pingstvigilia i Katolska domkyrkan.  En arbetsgrupp bestående av personer från CHARIS, Focolare och Neokatekumenala vandringen har tagit på sig att förbereda.

Eftersom biskopen i år inte kan delta på pingstaftonen men  det ändå är angeläget att vi kan träffa biskopen en gång om året för ett samtal om vad Anden talar till oss, var vi står och vad biskopen förväntar av oss just nu, så gör vi det i år som en tvåstegsraket:
 
1).  12 maj Träff med biskopen i Katolska domkyrkan: Kl. 17.00 mässa, sedan samvaro med biskopen och samtal i Domkyrkosalen. Enkel förtäring serveras. 
 
2).  27 maj, pingstafton: Pingstvigilia med rörelserna i Katolska domkyrkan kl. 17 med bön om den helige Andes utgjutande.
 
Påve Franciskus uppmanar oss till ett ökat samarbete i kyrkan, och att alla döpta är ansvariga för kyrkans evangelisation. Som rörelser känner vi ett stort ansvar för detta, och det vore glädjande om många kan komma i år, både för samtalet med biskopen och att vi tillsammans får fira en riktigt festlig pingstvigilia där vi ber om Andens gåvor.
Sprid detta bland de grupper ni ansvarar för, tänk över vad ni vill fråga eller säga till biskopen, och på vilket sätt ni vill bidra till mässan på pingstaftonen. Vi behöver personer som läser, och vi vill gärna att det skall bli mycket lovsång, kanske vi, rörelserna tillsammans kunde sätta samman en kör som kan samöva lite innan mässan. 

 

Liv i Anden-seminarier har hållits i S:ta Maria i Rosengårds församling i Malmö.

Irena från den karismatiska bönegruppen Siloe som är verksam i församlingen sedan 2014 rapporterar för nyhetsbrevet:

"Nytt Liv i Anden-seminarier genomfördes av Siloe under tiden 14/2-28/3. Hittills har gruppen varit polsktalande. Under  Hösten 2022 bestämde vi oss att vända oss till hela församlingen och genomföra seminarier på svenska. Handledarmaterial översattes från engelska till svenska. Erfarenheterna är endast positiva och vi kan rekommendera andra grupper att följa vårt exempel."
/Irena Amtkil 

Team manualGruppen använde ett deltagarhäfte som tidigare översatts från engelska av Lillemor Hallin och distribuerats av AKKS och KKS. Det finns att beställa via Bengt Malmgren. Den ledarhandledning som tidigare använts för seminarierna är en manual som gavs ut i USA på 1970-talet Life in the Spirit Seminars Team Manual. I samband med det aktuella seminariet har Siloa-gruppen översatt de viktigaste delarna till svenska, och tanken är att vi nu skall sammanställa ett svenskt kompendium som service åt grupper som vill genomföra seminarierna.

Seminarierna är inte tänkta som interna för karismatiska bönegrupper, utan som utåtriktade till hela församlingen och människor utanför, det är en viktig del av det evangeliserande arbete som Karismatiska förnyelsen kan bidra med. Vi vill verkligen uppmana bönegrupper att satsa på detta. Siloe ställer gärna upp och delar med sig av sina erfarenheter. Kontakta gruppens ledare  Bozena Ziep bziep@hotmail.com .


CHARIS, ny kontaktperson i Karlstad.
Där det inte finns bönegrupper ännu försöker vi finna kontakpersoner som kan främja förnyelsen på orten. I förra nyhetsbrevet berättade jag om nya sådana i Luleå och Nacka. I Karlstad har David Lukeka nu tagit på sig ansvaret som kontaktperson. [Bönegrupper, kommuniteter och kontaktpersoner i Sverige, se lista här].


CHARIS Integral Formation Program
Vi rekommenderar alla bönegruppsledare, kontaktpersoner och övriga funktionärer inom Karismatiska förnyelsen att gå denna två terminers internetbaserade utbildning.  [Mer information här]

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev mars 2023
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2023
Print
2783 Rate this article:
5.0

Documents to download

Please login or register to post comments.