Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Rörelsernas pingst med biskop Anders 31 maj: En mångfald av  andliga nådegåvor
Bengt Malmgren
/ Categories: Andliga nådegåvor

Rörelsernas pingst med biskop Anders 31 maj: En mångfald av andliga nådegåvor

31 maj träffades rörelserna i kyrkan till sitt årliga pingst-möte med biskop Anders i Katolska domkyrkan. Det var ett hundratal personer representerande [rörelser och tredje ordnar i Katolska kyrkan i Sverige]. Många präster från församlingarna i Stockholmsregionen deltog också, 8 koncelebrerade i mässan tillsammans med biskopen.

Temat för årets möte anslöt till den synodala processen: Gemenskap, delaktighet mission, och man tog också upp temat från den aktuella firningsdagen, Marias besök hos Elisabeth. ”Maria skyndade sig till en stad i Juda bergsbygd”.  - Att skynda är att med målmedveten iver röra sig i den riktning Anden ingivit. Det gäller också för rörelserna och församlingarna i den synodala processens perspektiv.  Idag är den rätta tiden för oss att bryta upp och röra oss i en viss riktning. Påve Franciskus och kyrkans herdar manar oss att ta vår kallelse på allvar som katoliker i världen och bejaka vår delaktighet i kyrkans mission och i gemenskap med varandra gå framåt. 

Mässan gestaltades med de fasta delarna av domkyrkoorganist Elisabeth von Waldstein kombinerad med inslag av mera karismatiskt slag med sång och musik från MFC, Focolare och Neokatekumenala vandringen.

MFC (Missionary Families of Christ)
Missionary Families of Christ (MFC) sjöng under kommunionen. Foto: Nausikaa Haupt

Biskop Anders inledde sin predikan med att lyfta fram Maria som förebild för den skyndsamhet som Anden manar oss till idag:

"Hela vårt liv försöker den helige Ande hjälpa oss att bli vad vi egentligen redan är i Faderns ögon, hans älskade barn. Vi tror ofta vi är något annat. Vi har inte alltid upptäckt vår djupaste identitet i Kristus utan springer hit och dit utan att se vårt mål och mening. Därför behöver vi alla den helige Ande för att vi skall gå in i denna djupa rörelse i Jesus Kristus till Fadern. Ser vi på evighetens liv är det ju ett liv i ständig rörelse eftersom kärleken alltid är i rörelse, och just det får vi försöka efterlikna under vår tid här på jorden.
Och  idag ser vi en av oss som skickats mer än någon annan att leva detta liv, Guds moder jungfru Maria. Just idag firar vi henne som är i rörelse, i Andens rörelse för att skyndsamt bege sig till sin äldre släkting för att bistå henne. En bild av hela kyrkan som alltid sökt upp dem mest utsatta fattiga utblottade. Men vi måste göra det skyndsamt, för det kan vara för sent. Därför behöver vi ständigt Anden som påminner oss och visar oss vad Gud vill göra i denna värld genom oss."

Efter mässan var det samling med mingel och samtal i Domkyrkosalen. Några inledare bidrog med korta vittnesbörd om hur rörelserna verkar och samverkar i församlingarna.

Andre Sunas från Missionary Families of Christ (MFC, tidigare Couples for Christ) berättade om gruppens verksamhet i S:ta Eugenia och Heliga Trefaldighets församling i Järfälla. Det är en filipinsk karismatisk kommunitet som fokuserar på evangelisation och förnyelse av familjelivet och som i Sverige vänder sig till engelskspråkiga. 

Antonella Adorno från Neokatekumenala vandringen gav ett vittnesbörd om sin väg till ett förnyat kristet liv. Neukatekumenatet finns representerad i den Heliga Familjens katolska församling i Haninge med grupper i utposterna Nynäshamn och Tyresö, man också har två präster tillhörande rörelsen som är subsidiarer i församlingen. Grupper finns också i Göteborg, Malmö, Trelleborg, Jönköping och Olofström.

Bengt Malmgren och Helge Lockner från Domkyrkoförsamlingen, representerande Karismatiska förnyelsen resp Focolare berättade om samarbetet med domprost Grzegorz och några andra församlingsmedlemmar i att arrangera församlingskvällar och sammanställa församlingens svar till stiftet på frågorna till den synodala processen.

Pelle Thorell från S:ta Eugeniaförsamlingen berättade om Gemenskap, Kristet liv (GKL). Det är en ignatiansk rörelse för lekfolk som vill stå i evangeliets tjänst och verkar genom lokala samtalsgrupper. Man förbinder sig att ömsesidigt ge och ta emot stöd. Målet är att söka och finna Gud i allt – i vardagslivet, i familjen, på arbetet och bland vänner, liksom genom insatser i grannskap, i kyrkan och i samhället i stort.

Därefter öppnades för ett allmänt samtal som många bidrog engagerat till. F Dominik, kyrkoherde i S:ta Eugenia sade att alla rörelser är välkomna i hans församling och uppmanade rörelserna att inte alltför mycket stirra sig blinda på att anpassa sig till en förment församlingsnorm, utan att verkligen utveckla sina specifika nådegåvor.  Han uppmuntrade rörelserna att samverka med församlingen genom att ta ansvar för olika uppgifter, t.ex. om det finns en öppet hus-verksamhet, så kan olika rörelser och grupper ta ansvar för sina specifika dagar.

Förutom socialt arbete och utåtriktad evangelisation är förbönen en viktig del i rörelsernas verksamhet. Pater Rainer Carls betonade att det är viktigt att bönen inte får bli självcentrerad, utan att den är inriktad på det allmänna bästa för världen och kyrkan. P Carls är nationell ledare för Påvens Världsvida Bönenätverk (f.d. Böneapostolatet). Han presenterade en vägledning för bön som finns som en resurs på bönenätverkets hemsida som kan vara nyttig för alla att ta del av: [The Way of the Heart]. Varje månad finns en viss böneintention som presenteras av påven med en video; [The Pope Video]. Bönenätverket är varken en rörelse eller en grupp utan en tjänst för hela kyrkan, att tillsammans med påven dagligen offra våra böner, arbeten, glädjeämnen och lidanden för de månatliga intentionerna påven valt.

Kvällen avrundades av biskop Anders som förmedlade välsignelsen.

Previous Article Pingstnovenan dag 1-9
Next Article Nyhetsbrev Karismatisk förnyelse juni 2022
Print
5069 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.