Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Nyhetsbrev mars 2018 - Många helade och äktenskap återupprättade på reträtter med  f John Bashobora.
Bengt Malmgren

Nyhetsbrev mars 2018 - Många helade och äktenskap återupprättade på reträtter med f John Bashobora.

Lyssna till Guds röst - Vad är din kallelse?

Kära vänner! Vi är inne i fastetiden. Här följer årets andra nyhetsbrev. 

 

Reträtterna med f. John Bashobora under februari besöktes av stora skaror människor. Många äktenskap blev helade.


F John Bashobora, katolsk präst från Uganda som lever och verkar i sina andliga nådegåvor reste runt i Sverige under februari och höll reträtter i församlingarna i Halmstad, Värnamo. Skövde, Täby och Åkersberga. 


Initiativtagare är Eva Johansson som även ordnat tidigare reträtter med honom. Hon ser detta som sin kallelse, och under åren har hon upprättat ett kontaktnätverk över hela Sverige med kyrkoherdar och grupper vilket gjort att stora skaror människor kommit. Man har kommit från kringliggande församlingar och även tillresande från Polen.

I sina predikningar tog f John upp hur mycket Gud älskar oss, om vikten att lyssna till bara Guds röst, bikta sig regelbundet, läsa bibeln varje dag. Han talade också om ockultism och dess negativa effekter.  

Eva berättar själv om reträtterna:


"Den här gången både jag och f. John vi blev uppmärksamma att många gifta par kom. Många av dessa par vilje skilja sig ock några funderade på separation.Under Tillbedjan  bad f John Herren att han kommer med Helige Ande och helar sitt folk. Många sjuka blev friska. Några blev helade från djup depression och makar kunde förlåta varandra och hitta vägen tillbaka till varandra. Deras barn var lyckliga att kunna se mamma och pappa hålla varandra hand i hand. 

Många kom fram till mig och f. John och berättade om hur Herren berörde deras hjärta och helade deras sår. Många grät av lycka! Även jag blev djupt berörd av det som hände där vi alla kunde beskåda under tiden när Herren kom och utgjöt sin Helige Ande över oss. En äldre man från Göteborg kom med kryckor och ville personligen tala med f- John. Efter 10 minuter han kommer ut från rummet och höll kryckor i sin högra hand. Han kunde sträcka på sig och gick framåt med leende på läpparna. Jag frågade vad var det för besvär han hade, det var reumatism som var så besvärande. Mannen var mycket glad att kunna få uppleva Guds under så snabbt.  

Bland dessa människor som kom till reträtterna fanns också personer som har inte biktat sig på flera år och nu gjorde några av dem sitt första steg och biktade sig. Efter bikten kom tårar av glädje. Herren är Stor! 

Under Tillbedjan sjöng vi sånger från Taize för att lovprisa Herren för att komma in i kontemplativ bön. Det var viktigt att hjälpa många att i den tystnad att alla ska  öppna sitt hjärta för Herren och lyssna till Hans röst. Alla kyrkoherdar var väldigt generösa alla fick mat gratis, och i varje församling fanns personer som tog väl hand om oss och vi alla kände att vi är en stor familj i Jesus Kristus!

Under de åren som jag samarbetat med våra kyrkoherdar och samordnar reträtterna runt om i Sverige där f John ska leda fick jag tillfälle att komma i kontakt med många av våra församlingsmedlemmar. Nu har vi kontakt med varandra, de ringer mig och berättar hur Guds välsignelse bär frukt i deras liv och i församlingen. Jag blir väldigt glad när jag hör goda nyheter och ser och hör från många håll att våra församlingar blommar och våra kära kyrkoherdar bryr sig om oss och vi ber för dem och för kyrkan."


Tack Eva Johansson. Du gör en stor insats för Katolska kyrkan i Sverige. Eva är ett exempel på hur Gud kallar enskilda människor in i tjänst för Guds rike. När vi är lyhörda och svarar ja och agerar i enlighet med vad Gud kallar oss till blir det välsignat. 


(Bilden: F Bashobora i Warsawa 2013)

----------------------------

 

Rannsaka dig själv: Vad är min speciella kallelse? Lyssnar jag till Guds röst? Följer jag min kallelse?

Fastetiden är en tid då vi uppmanas att rannsaka oss själva.

Vad kallar Gud just mig in i? Är jag lyhörd eller missar jag Guds röst? Anar jag vad Gud vill med mig men undviker att handla på grund av tröghet, rädsla eller andra faktorer. Gud vill inte bara att vi skall vända oss bort från våra synder. Han vill också att vi skall vara öppna för Andens gåvor och rusta oss för tjänst i Kyrkan och världen. Varenda en av oss har sin speciella kallelse.

 

För att bli mera lyhörd för Guds röst är följande råd nyttiga:

Gå i Mässan.
Läs Bibeln.
Gå till Bikt.
Öppna dig för Anden och lyssna till Guds röst.
Reflektera över vad som är din speciella kallelse? Det behöver inte vara något speciellt som att resa som missionär till främmande land. Gräv där du står, det kan handla om t.ex.: Relationen till min familj, mina grannar, min församling, de fattiga och nödlidande i mitt närområde, ungdomarna som riskerar att hamna i drogmissbruk och kriminella gängmiljöer etc. 

Tala gärna med någon annan i din omgivning som du litar på för att få hjälp med att urskilja din kallelse. T.ex. din kyrkoherde, eller sök dig till en bönegrupp där du kan få förbön och kontakt med andra som kan be i samma intention.

 

--------------------------------
Påve Franciskus skriver i sitt fastebudskap:


I år vill jag med detta budskap hjälpa hela Kyrkan till ett liv i glädje och sanning under denna nådens tid. Därvid låter jag mig ledas av Jesu ord i Matteusevangeliet: ”Genom att laglösheten tilltar, kommer kärleken att kallna för de flesta” (Matt 24:12).

Jag inbjuder Kyrkans lemmar att med iver gå in i fastetiden sporrade till allmosor, fasta och bön. Även om kärleken hos många riskerar att slockna, slocknar den aldrig i Guds hjärta. Han skänker oss alltid nya tillfällen för att vi åter skall kunna visa kärlek.

 
Ett tillfälle är initiativet ”24 timmar för Herren”, som inbjuder oss att fira försoningens sakrament i samband med den eukaristiska tillbedjan. I år kommer detta att äga rum fredag och lördag, den 9:e och 10:e mars, inspirerat av psalm 130:4 ”Hos dig är ju förlåtelse”.

 

--------------------------------

 

24 timmar för Herren 9-10 mars

"24 timmar för Herren" är ett initiativ från Påvliga rådet för den Nya Evangelisationen att åter-evangelisera Katolska kyrkan där kärleken håller på att svalna. Vi alla katoliker, ja alla döpta kristna är kallade att blåsa liv i nådegåvan, hålla kärleken brinnande, omvända oss från det onda och utrustade med Andens gåvor ställa oss till tjänst i Guds rike genom vars och ens speciella kallelse.

I Katolska domkyrkan i Stockholm hålls 24 timmars tillbedjan med början efter kvällsmässan kl 17.00 fredag den 9 mars. Det finns också tillfälle till bikt under del av denna tid. Mer information här.

 

------------------------------------------------

 

Rörelsernas uppgift i kyrkan

 

Biskopen brukar ju samla alla rörelserna i Kyrkan vid pingsten varje år. Intentionen är inte bara att fira och förbli passiva, utan att varje rörelses speciella nådegåva verkligen skall få blomma och komma till uttryck i tjänst åt församlingarna.

I Katolska domkyrkan har vi tagit fasta på detta genom att rörelserna träffas tillsammans med domprost Thanh för att utveckla detta. T.ex. hjälper många från rörelserna till som funktionärer under 24 timmars tillbedjan 9-10 mars.

 

------------------------------------------

Mer om karismatisk förnyelse i Sverige:

karismatiskfornyelse.se  


/Bengt Malmgren 5 mars 2018

Previous Article Karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev från Bengt Malmgren
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige - informationsbrev maj 2018
Print
10701 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.