Guds dom

Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, *
du som är och som var, 
för att du har tagit makten, din stora makt, *
och blivit konung. 

Folken vredgades, men din vrede har kommit, *
stunden då de döda skall dömas,
då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, höga och låga.

Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud *
och makten hos hans smorde.
Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud 
både dag och natt. 

De har besegrat honom genom Lammets blod *
och genom sitt vittnesbörds ord. 
De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. *
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. 

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.