Helig är Herren, vår Gud

Psaltaren 99

Du tronar över keruberna, du som löste jorden från bundenheten vid det onda när du blev oss lik (En bön, citerad av Athanasios)

1 Herren är konung! Folken bävar,
han tronar på keruberna, jorden skälver.
2 Herren är stor i Sion
och upphöjd över alla folk.
3 De prisar ditt namn, det stora och fruktade.
Helig är han.

4 Mäktig är konungen som älskar det rätta: +
du håller rättvisan vid makt,
du fäller rättfärdiga domar i Jakob.
5 Ära Herren, vår Gud, fall ner inför hans fotapall.
Helig är han.
6 Mose och Aron var bland hans präster, +
Samuel bland dem som åkallade honom.
De ropade till Herren, och han svarade.
7 Ur molnpelaren talade han till dem,
och de höll hans bud,
den lag som han gav dem.
8 Herre, vår Gud, du svarade dem, +
du var en Gud som förlät dem
men också hämnades deras gärningar.
9 Ära Herren, vår Gud,
fall ner inför hans heliga berg.
Helig är Herren, vår Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.