Jerusalem, alla folks moder

Psaltaren 87

Det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder (Gal 4:26)

Han har lagt dess grund
på de heliga bergen.
2 Herren älskar Sions portar
mer än andra boningar i Jakob.
3 Han säger härliga ting om dig, du Guds stad:
4 ”Till mina bekännare räknar jag Rahav och Babylonien, +
Filisteen, Tyros och Kush.
Alla är de födda här.” 
5 Ja, om Sion skall det heta: ”Här är alla födda.”
Det är den stad som den Högste har grundat.
6 Herren skriver i listan över folken:
”Alla är de födda här.”
7 Överallt sång och dans,
alla besjunger dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.