Rikedomens tomhet

Psaltaren 49:14-21

Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket (Matt 9:23)

Så går det för dårarna
och för dem som lockas av deras tal:
15 likt får drivs de till dödsriket,
döden blir deras herde.

16 Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.
17 Oroa dig inte när någon blir rik
och välståndet växer i hans hus,
18 ty ingenting får han med sig i döden,
hans rikedom följer honom inte dit ner.
19 Fast han räknar sig som lycklig i livet
och prisas för att det gått honom väl,
20 går han ändå till sina fäder,
till dem som aldrig ser ljuset mer.
21 Människan i all sin glans är utan förstånd,
hon liknar de oskäliga djuren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.