Rikedomens tomhet

Psaltaren 49:1-13

Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket (Matt 9:23)

Hör detta, alla folk!
Lyssna, alla som bor i världen,
3 hög och låg,
rik som fattig.
4 Vist är mitt tal,
mina tankar är kloka.
5 Jag vill lyssna till visdomsord,
tyda min gåta vid lyrans klang.
6 Varför skulle jag frukta i olyckans tid,
då bedragares ondska omger mig?
7 De litar till sina ägodelar
och skryter med sin rikedom.
8 Men ingen kan köpa sig fri
och betala lösen till Gud.
9 Att köpa sig fri är dyrt,
man kan aldrig betala priset
10 för att få leva evigt
och inte läggas i graven.

11 Man ser att de visa dör,
med dåren och narren går de bort
och lämnar sin egendom åt andra.
12 Graven blir deras hem för evigt, +
deras boning för alla tider,
fast de haft jordagods i sin ägo.
13 Människan i all sin glans är utan förstånd,
hon liknar de oskäliga djuren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.