Längtan efter templet

Psaltaren 43

Jag är ljuset som har kommit hit i världen (Joh 12:46)

Skaffa mig rätt, o Gud, ta dig an min sak! +
Rädda mig från ett trolöst folk,
från falska, fördärvade människor!
2 Du är min Gud, min tillflykt. Varför har du stött bort mig?
Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender?

3 Sänd ditt ljus och din sanning! Låt dem leda mig,
låt dem föra mig till ditt heliga berg och till din boning,
4 så att jag får komma till Guds altare, +
till Gud, min glädje och fröjd,
och tacka dig till lyrans klang, Gud, min Gud.

5 Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro?
Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom,
min räddare och min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.