Vem är värdig i Herrens ögon?

Psaltaren 15

Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22)

Herre, vem får gästa ditt tält?
Vem får bo på ditt heliga berg?
2 Den som lever oförvitligt och gör det rätta 
och är sann i tal och tanke.
3 Den som inte går med förtal, +
inte vållar sin nästa skada
och inte smädar sin granne.

4 Den som föraktar den förkastlige +
men ärar dem som fruktar Herren.
Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.
5 Den som inte ger lån mot ränta +
och inte kan mutas att fälla en oskyldig.
Den som handlar så står alltid trygg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.