Guds gärningar i historien

Psaltaren 136:10-26

Att lovsjunga är att berätta om herrens välgärningar ((Cassiodorus)

Han slog Egypten, dräpte de förstfödda,
evigt varar hans nåd.
11 Han förde Israel ut därifrån,
evigt varar hans nåd,
12 med stark hand, med lyftad arm,
evigt varar hans nåd.
13 Sävhavet klöv han mitt itu,
evigt varar hans nåd,
14 och lät Israel gå rakt igenom,
evigt varar hans nåd.
15 Han vräkte farao och hans här i havet,
evigt varar hans nåd.

16 Han ledde sitt folk i öknen,
evigt varar hans nåd.
17 Han fällde stora kungar,
evigt varar hans nåd,
18 han dräpte väldiga kungar,
evigt varar hans nåd,
19 Sichon, amoreernas kung,
evigt varar hans nåd,
20 och Og, kungen av Bashan,
evigt varar hans nåd.
21 Han gav deras land åt Israel,
evigt varar hans nåd,
22 som egendom åt Israel, sin tjänare,
evigt varar hans nåd.

23 Han tänkte på oss i vår förnedring,
evigt varar hans nåd,
24 och ryckte oss ur våra fienders grepp,
evigt varar hans nåd.
25 Han ger bröd åt allt levande,
evigt varar hans nåd.
26 Tacka himlens Gud,
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.