Guds gärningar i historien

Psaltaren 136:1-9

Att lovsjunga är att berätta om herrens välgärningar ((Cassiodorus)

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
2 Tacka gudarnas Gud,
evigt varar hans nåd.
3 Tacka herrarnas Herre,
evigt varar hans nåd.
4 Han ensam gör under,
evigt varar hans nåd.
5 Han skapade himlen med vishet,
evigt varar hans nåd.
6 Han bredde ut jorden på vattnen,
evigt varar hans nåd.
7 Han gjorde de stora ljusen,
evigt varar hans nåd,
8 solen till att härska över dagen,
evigt varar hans nåd,
9 måne och stjärnor till att härska över natten,
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.