Lovsång till Herren för hans storverk

Psaltaren 135:1-12

Ni är Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. (jfr 1 Pet 2:9)

Prisa Herrens namn,
prisa Herren, ni hans tjänare,
2 ni som står i Herrens tempel,
på förgårdarna till vår Guds hus.
3 Prisa Herren, ty han är god,
lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

4 Jakob har Herren utvalt åt sig,
Israel är hans dyrbara egendom.
5 Jag vet att Herren är stor,
vår härskare är större än alla gudar.
6 Allt vad Herren vill, det gör han
i himlen och på jorden,
i haven och de stora djupen.
7 Han får regnmoln att stiga vid världens ände, +
han låter blixtar ljunga och regnet falla
och sänder ut vindar från sina förråd.

8 Han dödade de förstfödda i Egypten,
både människor och boskap.
9 Han sände tecken och under inne i Egypten
mot farao och alla hans män.
10 Han besegrade många folk
och dräpte mäktiga kungar:
11 Sichon, amoreernas kung, och Og, kungen av Bashan,
och alla Kanaans kungadömen.
12 Han gav deras land som egendom,
som egendom åt sitt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.