Guds löften till Davids hus

Psaltaren 132:11-18

Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron (Luk 1:32)

Herren gav David sin ed,
ett ord han aldrig skall svika:
Ӏttlingar till dig
skall jag sätta på din tron.
12 Om dina söner håller mitt förbund
och de bud jag lär dem,
skall också deras söner
för alltid sitta på din tron.”
13 Ty Herren har utvalt Sion,
där vill han ha sin boning.
14 ”För evigt är detta min viloplats,
här vill jag bo, det är min önskan.
15 Rikt skall jag välsigna Sion med föda
och mätta de fattiga med bröd.
16 Dess präster skall jag klä i seger,
de trogna skall jubla högt.
17 Där låter jag Davids ätt växa i makt,
jag har tänt en lampa åt min smorde.
18 Hans fiender skall jag klä i skam,
men på hans huvud skall kronan stråla.”

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.