Herren - den rättfärdiges tillflykt

Psaltaren 11

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade  (Matt 5:5)

Hos Herren tar jag min tillflykt.
Hur kan ni säga till mig:
”Fly som en fågel till bergen!”
2 Se, de gudlösa spänner bågen,
de har lagt sin pil mot strängen
för att skjuta de rättrådiga i dunklet.
3 När grundvalarna raseras,
vad kan den rättfärdige göra?
4 Herren är i sitt heliga tempel,
Herrens tron är i himlen.
Hans ögon ser,
hans blickar prövar människan.
5 Herren utväljer de rättfärdiga
men förkastar gudlösa och våldsmän.
6 Han låter eldkol och svavel
regna över de onda,
en glödhet vind är vad de bjuds.
7 Ty Herren är rättfärdig,
rättfärdiga gärningar älskar han.
De rättrådiga skall se hans ansikte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.