Jes 42:10-16

Lovsång över Gud, segraren och befriaren


Jesaja 42:10-16

De sjöng en ny sång inför tronen (Upp 14:3)

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung hans lov över hela jorden.
Må havet brusa och allt det rymmer,
fjärran länder jubla och de som bor där.

Må öknen och dess städer ropa,
byarna där Kedar bor.
Må folket i Sela glädjas,
höja jubelrop från bergens krön.

Ge Herren äran,
lovprisa honom i fjärran länder!

Herren drar ut som en kämpe,
som en krigare, upptänd av stridslust,
han utstöter härskrin
och visar fienden sin styrka.

Länge har jag tigit,
varit tyst och behärskat mig.
Nu vrålar jag som en födande kvinna,
flämtar, drar efter andan.

Jag förhärjar berg och höjder,
allt som växer där skall torka bort.
Floder förvandlar jag till torra fåror,
jag låter sjöarna torka ut.

Jag skall leda de blinda på vägen,
föra dem längs okända stigar.
Mörkret framför dem gör jag till ljus,
oländig mark blir jämn.
Det jag nu har sagt skall jag göra,
jag viker inte från det.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.