Jes 40:10-17

Gud, den högste, visdomens källa, den gode herden


Jesaja 40:10-17

Se, jag kommer snart och har med mig lön  (Upp 22:12)

 Herren Gud kommer i all sin styrka,
han härskar med mäktig arm.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.

Som en herde vallar han sin hjord.
Han tar upp lammen i sin famn
och bär dem i sina armar,
han driver tackorna varligt.

Vem mäter upp havet i sin kupade hand
och himlens vidd med sina fingrar?
Vem häller jordens mull i ett mått,
väger bergen och höjderna på våg?

Vem kan styra Herrens tankar,
vem ger honom råd och kunskap?
Vem rådgör han med, vem kan ge honom vishet
och lära honom den rätta vägen,
skänka honom kunskap
och leda honom till insikt?


Folken är som droppar ur ett ämbar,
som dammkorn i en vågskål.
Fjärran länder väger lätt som stoft.

Libanons skog räcker inte till ved,
dess djur förslår inte till brännoffer.
Alla folk är som intet för honom,
som mindre än intet räknar han dem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.