Efesierbrevet kap 1

Guds frälsningsplan

Ef 1:3-10

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. *
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
    som genom Kristus finns i himlen,

liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom *
till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.

Han har förutbestämt oss till att få söners rätt *
genom Jesus Kristus och förenas med honom
    -det var hans viljas beslut -

till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss *
med sin älskade son.

I honom och genom hans blod har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra överträdelser

så rik är den nåd *
med vilken Gud har låtit all vishet
    och klokhet flöda över oss.

Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, *
det beslut om Kristus som han hade fattat från början

och som skulle genomföras när tiden var inne: *
att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.