Alma Redemptoris Mater
quae pervia
 caeli porta manes
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti,
natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,.
Virgo prius ac posterius,.
Gabrielis ab ore
sumens illud Ave,

peccatorum miserere.

Frälsarens moder, du ljuva,
som är och städse förbliver
himmelens härliga port
och havets strålande stjärna,
res upp de arma som fallit,
från svaghet hjälp oss till seger.

Du som till skapelsens häpnad
i tiden din Skapare födde,
renaste jungfru dock var och förblev,
medan undret dig skedde,
såsom dig Gabriel sagt
med sitt frälsningsbådande Ave.

Heliga jungfru och moder,
o bed för oss syndare. Amen.