1 Krön 29:10-13

Gud ensam tillhör äran

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi gud och Fader (Ef 1:3)

Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud,
från evighet till evighet.

Dig, Herre, tillhör storhet och makt +
och härlighet och glans och majestät,
ja, allt i himlen och på jorden.

Ditt är riket, Herre,
och du är den upphöjde härskaren över allting.

Rikedom och ära kommer från dig,
och du råder över allting.
I din hand är kraft och styrka,
allt har du makt att göra stort och starkt.

Och nu, vår Gud, tackar vi dig
och lovar ditt härliga namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.