AKKS Nyhetsbrev
 

Evangelisation 2000


Nyhetsbrev februari 2005
 

Förnyelsen i den helige Ande, faktaruta


Lite historik:

1895: Elena Guerra skriver brev och uppmanar påven Leo XIII att förkunna livet i den helige Ande för de troende.

1897: Leo XIII, Encyklikan Divinum Illud munus om den helige Ande samt uppfordran att årligen be en pingstnovena.

1901: Påven förklarar 1900-talet som den helige Andes århundrade och ber hymnen Veni Creator Spiritus för hela kyrkan.

1901: Pingströrelsen föds i USA, Kansas Topeka.

1906: Andeutgjutelsen på Azusa Street, Los Angeles, ledd av William Seymor gör Pingströrelsen till en världsrörelse.

1958-63: Påven Johannes XIII saligförklarar Elena Guerra och ber inför öppnandet av Andra Vatikankonciliet: Gudomlige Ande,
förnya dina under i vår tid som i en ny pingst”

1962-65: Andra Vatikankonciliet. De andliga nådegåvorna erkänns såsom verksamma också i vår tid.

1967: Katolska Karismatiska Förnyelsen börjar i USA

1998: De unga rörelserna i kyrkan inbjuds av Johannes Paulus II till en pingstvigilia på Petersplatsen under den helige Andes år.

2001 6 jan: Johannes Paulus II´s apostoliska skrivelse Novo Millennio Ineunte kommer ut vid jubileumsårets avslutning.

2004: Påven firar pingstaftonens vesper med karismatiska rörelsen på Petersplatsen.

Lite statistik

2 miljarder kristna i världen:
1 miljard katoliker, 12% (120 miljoner) är involverade i karismatisk förnyelse.
1 miljard icke-katoliker, 40% (400 miljoner) är med i karismatisk förnyelse eller Pingströrelsen.

Under loppet av 100 år har 25 % av alla kristna blivit delaktiga i pingströrelse/karismatisk förnyelse. Karismatiska förnyelsen är den största förnyelserörelsen inom Katolska kyrkan, i antal större än alla andra rörelser tillsammans.

Den karismatiska nåden
Den nåd som Karismatiska rörelsen och Pingströrelsen lyfter fram är en gemensam erfarenhet kallad ”dopet i den Helige Ande” eller ”den helige Andes utgjutande”, åtföljt av en gemensam erfarenhet av de Andliga nådegåvorna (se 1 Kor 12). Denna gemensamma erfarenhet av den helige Ande öppnar vägen för en ”andlig ekumenik” i en levande relation till Jesus Kristus i den helige Andes kraft, på vår fortsatta väg mot kristenhetens enande.