Hem
  |  Login

Terms Of Use

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Kyrkans dagliga bön

Kyrkans dagliga bön Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Kyrkans dagliga bön.

Kyrkans dagliga bön Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Kyrkans dagliga bön webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Kyrkans dagliga bön förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Kyrkans dagliga bön.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Kyrkans dagliga bön portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Kyrkans dagliga bön och Kyrkans dagliga bön är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Kyrkans dagliga bön är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Kyrkans dagliga bön erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Kyrkans dagliga bön sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Kyrkans dagliga bön webbportal,bekräftar och garanterar Ni Kyrkans dagliga bön att ni inte kommer att använda Kyrkans dagliga bön på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Kyrkans dagliga bön webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Kyrkans dagliga bön eller forstöra andra användares besök/arbete med Kyrkans dagliga bön webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Kyrkans dagliga bön webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Kyrkans dagliga bön webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Kyrkans dagliga bön har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Kyrkans dagliga bön sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Kyrkans dagliga bön förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Kyrkans dagliga bön förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Kyrkans dagliga bön varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Kyrkans dagliga bön sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Kyrkans dagliga bön vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Kyrkans dagliga bön.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Kyrkans dagliga bön WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Kyrkans dagliga bön FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Kyrkans dagliga bön WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Kyrkans dagliga bön WEBBPLATS.

KONTAKT : bengt.malmgren@isidor.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Kyrkans dagliga bön förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Kyrkans dagliga bön webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Kyrkans dagliga bön webbplats är: Copyright 2007 Isidor Nätverk och Data och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Kyrkans dagliga bön Copyright 2007 Isidor Nätverk och Data