|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

söndag vecka 3 fastan, söndag vecka 3 fastan

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Väldig är Herren, mer än bruset av stora vatten. Dina vittnesbörd, Herre, är alltigenom fasta. Ps93:

Ant:Väldig är Herren, mer än bruset av stora vatten. Dina vittnesbörd, Herre, är alltigenom fasta. Ps93:

Ant 2: Prisa Herren, alla källor, lovsjung och upphöj honom i evighet. Till Dan b:34-65b, 33

Ant: Prisa Herren, alla källor, lovsjung och upphöj honom i evighet. Till Dan b:34-65b, 33

Ant 3: Lova Herren, ni jordens alla kungar och folk. Ps148:

Ant: Lova Herren, ni jordens alla kungar och folk. Ps148:

Läsning:
Nehemja 8:9 Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja och gråta, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss. Du som blev slagen för våra missgärningars skull, +

Benedictus:
Ant: Rättfärdiggjorda genom tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Rättfärdiggjorda genom tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, upplys ditt folk.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning idag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd, din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

söndag vecka 3 fastan, dag på kyrkoåret: söndag vecka 3 fastan

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herre, du som härskar över alla, rädda oss för din nåds skull, och ge oss tid att vända om. Ps110:

Ant: Herre, du som härskar över alla, rädda oss för din nåds skull, och ge oss tid att vända om. Ps110:

Ant 2:Vi har blivit friköpta med blodet från ett lamm utan fel och fläck, Kristi dyrbara blod. Ps111

Ant:Vi har blivit friköpta med blodet från ett lamm utan fel och fläck, Kristi dyrbara blod. Ps111

Ant 3: Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig. Upp 19:1-2a, 5-7:

Ant:Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig. Upp 19:1-2a, 5-7:

Läsning:
1 Korinthierbrevet 9:24 Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. 25 Var och en som tävlar måste försaka allt — löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Nu är den rätta tiden, +nu är frälsningens dag. Må vi inte kasta bort den nåd vi får från Gud, +

Magnificat:
Ant: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig ochjag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig ochjag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Förnya dina under i oss, Herre.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning idag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd, din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut söndag, söndag vecka 3 fastan
3 SÖNDAGEN I FASTAN

Psalm:
Ant: Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:

Ant: Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
Upp 22:4: De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. 5Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Slutbön:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details