|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

onsdag vecka 3 advent, onsdag vecka 3 advent

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herre var mig nådig; gläd din tjänares själ. Ps 86:

Ant:Herre var mig nådig; gläd din tjänares själ. Ps 86:

Ant 2: Salig den som lever rättfärdigt och talar sanning. Jes 33:13-16:

Ant: Salig den som lever rättfärdigt och talar sanning. Jes 33:13-16:

Ant 3: Höj jubel inför Herren, konungen. Ps 98:

Ant: Höj jubel inför Herren, konungen. Ps 98:

Läsning:
Jes 7:14: Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. 15 Gräddmjölk och honung skall bli hans mat inemot den tid då han förstår att förkasta vad ont är och utvälja vad gott är. 16Ty innan gossen förstår att förkasta vad ont är och utvälja vad gott är. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, +och hans härlighet uppenbaras över dig. Folken skall vandra i ditt ljus, +

Benedictus:
Ant: Trösta, trösta mitt folk, säger Herren, er Gud.

Ant: Trösta, trösta mitt folk, säger Herren, er Gud.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Stanna hos oss, Immanuel.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige Gud, låt Kristi födelse bli vår läkedom i detta livet och ett löfte om det eviga. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

onsdag vecka 3 advent, dag på kyrkoåret: onsdag vecka 3 advent

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: De som sår under tårar skall skörda med jubel. Ps126:

Ant: De som sår under tårar skall skörda med jubel. Ps126:

Ant 2:Herre, bygg vårt hus och bevara vår stad. Ps127:

Ant:Herre, bygg vårt hus och bevara vår stad. Ps127:

Ant 3: Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste. Kol 1:12-20:

Ant:Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste. Kol 1:12-20:

Läsning:
1Kor 4:5: Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Herre Sebaot, upprätta oss, +låt ditt ansikte lysa över oss. Du som tronar på keruberna, träd fram i glans, +

Magnificat:
Ant: Du är den som skall komma, den som vi väntar på, den som skall frälsa sitt folk.

Ant: Du är den som skall komma, den som vi väntar på, den som skall frälsa sitt folk.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Låt ditt rike komma, Herre.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige Gud, låt Kristi födelse bli vår läkedom i detta livet och ett löfte om det eviga. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut onsdag, onsdag vecka 3 advent


Psalm:
Ant: Var min beskyddare och min borg. Ps31:2-6:

Ant: Var min beskyddare och min borg. Ps31:2-6:

Ant 2:Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst. Ps130:

Ant:Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst. Ps130:

Läsning:
Ef 2:26 Synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen*
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna*
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre Jesus Kristus, du vill att vi bär ditt ljuva ok och din lätta börda. Välsigna den gågna dagens bön och arbete, och ge oss en natt under ditt beskydd, så att vi i morgon kan tjäna dig med nya krafter. Du som lever och råder i evighet.

Hymn till Guds Moder

Frälsarens moder, du ljuva,
som är och städse förbliver
himmelens härliga port
och havets strålande stjärna,
res upp de arma som fallit,
från svaghet hjälp oss till seger.
Du som till skapelsens häpnad
i tiden din Skapare födde,
renaste jungfru dock var och förblev,
medan undret dig skedde,
såsom dig Gabriel sagt
med sitt frälsningsbådande Ave.

Heliga jungfru och moder,
o bed för oss syndare. Amen.

View Details