|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

torsdag vecka 2, torsdag vecka 2 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Träd fram inför Herrens ansikte med fröjderop.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Låt din makt vakna upp, och kom till vår frälsning. Ps 80:

Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, låt dem bli kända över hela jorden. (Jes 12:1b-6)

Höj glädjerop till Gud, vår styrka Ps 81:

Läsning:
Rom 14: Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga Anden. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen.

Responsorium:
Gud, du är min Gud. +Bittida söker jag dig. Ty du är min hjälp. +

Benedictus:
Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här med förlåtelse för våra synder.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Upplys våra ögon, Herre.

Fader vår...

Slutbön:
Dig tillber vi vår Gud, du sanna ljus och ljusets källa, och ber om gåvan att alltid besinna det som är heligt, rätt och rent, och så kunna leva i din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

torsdag vecka 2, dag på kyrkoåret: torsdag vecka 2 under året

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Jag har satt dig till ett ljus för folken, så att min frälsning når till jordens ända. (Ps 72 1-11)

Herren skall rädda de fattiga; han skall befria dem från våld och förtryck. (Ps 72 12-19)

Nu har vår Gud vunnit seger. Kraften och väldet är hans. Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Läsning:
1Pet 1:22-23 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.

Responsorium:
Herren är min herde, +ingenting skall fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar, +

Magnificat:
Herren mättar dem som hungrar efter rättfärdighet och fyller deras liv med sina gåvor.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, välsigna ditt folk.

Slutbön:
Vi frambär lovets aftonoffer och ber dig, Herre, att vårt hjärta begrundar din lag både dag och natt, så att vi lever i ljuset och får det eviga livets lön. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och r
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut torsdag, torsdag vecka 2 under året


Psalm:
Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:


Läsning:
1Thess5:23: Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre, vår Gud, låt kropp och själ som tyngs av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details