|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

måndag vecka 5 fastan, måndag vecka 5 fastan

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud. Ps 5:2-10, 12-13

Vi tackar dig och lovar ditt namn. 1 Krön 29:10-13

Tillbed Herren i hans heliga boning. Ps29:

Läsning:
Jeremia 11:19 Själv var jag som ett fogligt lamm som leds till slakt. Jag insåg inte att det var mot mig de smidde sina planer: ”Låt oss fördärva trädet medan det har sav, låt oss utplåna honom ur de levandes land, så att ingen längre minns hans namn!” 20 Herre Sebaot, rättvise domare, du som prövar njurar och hjärtan, låt mig få se dig ta hämnd på dem, ty dig har jag anförtrott min sak. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Herre, du har friköpt oss +med ditt blod. -Människor av alla stammar och språk och länder och folk, +

Benedictus:
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Led oss, o Herre, på den rätta vägen.

Fader vår...

Slutbön:
Barmhärtige Gud, din nåd har gjort oss rika på himmelsk välsignelse. Led oss från syndens gamla liv så långt in i nådens nya rike, att vi bereds för himlens härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

måndag vecka 5 fastan, dag på kyrkoåret: måndag vecka 5 fastan

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Herren älskar rättfärdighet och rätt. Ps11:

Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud. Ps15:

Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Läsning:
Romarbrevet 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. 9 Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Vi tillber dig, Kristus, +vi välsignar dig. -Du som genom korset återlöste världen, +

Magnificat:
Jag vittnar om mig själv, och om mig själv vittnar också Fadern som har sänt mig.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Jesus, Davids son, förbarma dig över oss.

Slutbön:
Barmhärtige Gud, din nåd har gjort oss rika på himmelsk välsignelse. Led oss från syndens gamla liv så långt in i nådens nya rike, att vi bereds för himlens härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut måndag, måndag vecka 5 fastan


Psalm:
Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:


Läsning:
1Thess5:9: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10 som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete idag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details