|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

söndag vecka 1, söndag vecka 25 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa. Halleluja.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Jag skall lova dig så länge jag lever, i ditt namn skall jag lyfta mina händer. Ps63:2-9

Prisa Herren, lovsjung och upphöj honom i evighet. Till Dan b34-65b, 33

Herren har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. Ps149:

Läsning:
Nehemja 8:9-10 Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja och gråta. Denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka.” Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss. Du som blev slagen för våra missgärningars skull, +

Benedictus:


Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Du, Herre, är vårt liv.

Fader vår...

Slutbön:

Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

söndag vecka 1, dag på kyrkoåret: söndag vecka 25 under året

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Herren, din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka. Ps110:1-7:

Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Ps114:

Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Upp 19:1-2a, 5-7:

Läsning:
1 Korinthierbrevet 9:24-25 Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. 25 Var och en som tävlar måste försaka allt - löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Nu är den rätta tiden, +nu är frälsningens dag. Må vi inte kasta bort den nåd vi får från Gud, +

Magnificat:


Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, låt ditt rike komma.

Slutbön:
Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut söndag, söndag vecka 25 under året
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Psalm:
Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:


Läsning:
Upp 22:4: De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. 5Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Slutbön:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details