|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

söndag vecka 4, dag på kyrkoåret: söndag vecka 16 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: I helig glans har jag fött dig före morgonstjärnan. Halleluja. Ps110:1-5,7

Ant: I helig glans har jag fött dig före morgonstjärnan. Halleluja. Ps110:1-5,7

Ant 2:Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet: de skall bli mättade. Ps112:

Ant:Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet: de skall bli mättade. Ps112:

Ant 3: Prisa vår Gud, alla hans tjänare, både stora och små. Halleluja. Upp 19.1-2a, 5-7

Ant:Prisa vår Gud, alla hans tjänare, både stora och små. Halleluja. Upp 19.1-2a, 5-7

Läsning:
Heb 12:22: Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, 23 en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats 24 och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Av dig och genom dig och till dig är allting. +Din är äran i evighet. Herre mångfaldiga är dina verk. Med visdom har du gjort dem alla. +

Magnificat:
Ant: Marta, Marta, bara en sak behövs. Maria har utvalt det som är bäst, och det skall inte tas ifrån henne.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Marta, Marta, bara en sak behövs. Maria har utvalt det som är bäst, och det skall inte tas ifrån henne.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details