|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

måndag vecka 5 påsk, dag på kyrkoåret: måndag vecka 5 påsk

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herren älskar rättfärdighet och rätt. Ps11:

Ant: Herren älskar rättfärdighet och rätt. Ps11:

Ant 2:Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud. Ps15:

Ant:Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud. Ps15:

Ant 3: Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Ant:Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Läsning:
Hebreérbrevet 8:1 Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2 och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa. 3 En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Lärjungarna blev glada, +halleluja, halleluja. -När de såg Herren, +

Magnificat:
Ant: Hjälparen, den heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Halleluja.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Hjälparen, den heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Halleluja.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, ge ditt nya liv åt allt.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details