|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

söndag vecka 3 fastan, dag på kyrkoåret: söndag vecka 3 fastan

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herre, du som härskar över alla, rädda oss för din nåds skull, och ge oss tid att vända om. Ps110:

Ant: Herre, du som härskar över alla, rädda oss för din nåds skull, och ge oss tid att vända om. Ps110:

Ant 2:Vi har blivit friköpta med blodet från ett lamm utan fel och fläck, Kristi dyrbara blod. Ps111

Ant:Vi har blivit friköpta med blodet från ett lamm utan fel och fläck, Kristi dyrbara blod. Ps111

Ant 3: Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig. Upp 19:1-2a, 5-7:

Ant:Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig. Upp 19:1-2a, 5-7:

Läsning:
1 Korinthierbrevet 9:24 Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. 25 Var och en som tävlar måste försaka allt — löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Nu är den rätta tiden, +nu är frälsningens dag. Må vi inte kasta bort den nåd vi får från Gud, +

Magnificat:
Ant: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig ochjag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig ochjag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Förnya dina under i oss, Herre.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning idag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd, din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details