|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

lördag vecka 1, dag på kyrkoåret: lördag vecka 1 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Ditt ord är mina fötters lykta. Halleluja. Ps 119:105-112

Psaltaren 119:XIV (105-112)

Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.
Jag har svurit och hållit min ed
att följa dina rättfärdiga lagar.
Svårt har jag plågats,
skänk mig liv, Herre, som du har sagt.
Herre, ta emot min sång som ett offer,
och lär mig dina lagar.

Mitt liv är ständigt i fara,
men jag glömmer aldrig din lag.
De gudlösa gillrar fällor för mig,
men jag villas inte bort från dina befallningar.

Dina lagbud är min egendom för alltid,
de är mitt hjärtas glädje.
Jag har föresatt mig att följa dina stadgar,
alltid, ända till slutet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Ditt ord är mina fötters lykta. Halleluja. Ps 119:105-112

---


Ant 2:Du skall uppfylla mig med glädje, när jag får se ditt ansikte. Ps16:

Psaltaren 16

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
2 Jag säger till Herren: Min härskare,
mitt högsta goda är du.
Usla är de 3 som hålls heliga i landet,
dessa väldiga vill jag inte veta av.
4 Låt dem ha så många beläten de vill,
de som åtrår andra gudar —
jag tar inte del i blodsoffren åt dem,
jag tar inte deras namn i min mun.
5 Herren är min andel, min bägare.
Du bestämmer mitt öde.

6 En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.
7 Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.
8 Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
9 Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
10 ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
11 Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Du skall uppfylla mig med glädje, när jag får se ditt ansikte. Ps16:

---


Ant 3: Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Filip 2:6-11

Filipperbrevet 2:6-11

Kristus Jesus ägde Guds gestalt*
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt*
då han blev som en av oss.
När han till det yttre hade blivit människa*
gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden,
    döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allt annat*
och gett honom det namn som står över alla andra namn,
för att alla knän skall böjas för Jesu namn,*
i himlen, på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna*
att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Filip 2:6-11

Läsning:
Kol 1:2a:Nåd och frid från Gud vår fader. 3Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er, 4ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, 5i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, 6som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen; så har det gjort hos er också. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Välsignat är Herrens namn, + från nu och till evig tid. Från solens uppgång till dess nedgång, +

Magnificat:
Ant:

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, hjälp ditt folk.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son...
View Details