|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

onsdag vecka 2, dag på kyrkoåret: onsdag vecka 2 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Må Herren ge oss ett allt rikare hopp, genom sin andes kraft. Ps 62

Ant: Må Herren ge oss ett allt rikare hopp, genom sin andes kraft. Ps 62

Ant 2:Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Ps 67

Ant:Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Ps 67

Ant 3: I honom skapades allt, och allting hålls samman i honom. Kol 1:12-20

Ant:I honom skapades allt, och allting hålls samman i honom. Kol 1:12-20

Läsning:
1Pet 5:5b-7: Klä er i ödmjukhet mot varandra, ty: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

Responsorium:
Herre, bevara mig +som din ögonsten. -Beskydda mig i dina vingars skugga +

Magnificat:
Ant: Herre, gör mäktiga verk med din arm: skingra de övermodiga och upphöj de ringa.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, gör mäktiga verk med din arm: skingra de övermodiga och upphöj de ringa.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Ge oss din nåd och din frid.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details