|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

söndag vecka 1, dag på kyrkoåret: söndag vecka 25 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herren, din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka. Ps110:1-7:

Psaltaren 110:1-5, 7

Så lyder Herrens ord till min härskare:
Sätt dig på min högra sida,
så skall jag lägga dina fiender
som en pall under dina fötter.
2 Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:
härska nu bland dina fiender!
3 Villigt samlas ditt folk
i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig
som dagg ur gryningens sköte.
4 Herren har svurit en ed
som han inte skall bryta:
Du är präst för evigt
i Melkisedeks efterföljd.
5 Herren är vid din sida,
han krossar kungar på sin vredes dag.

7 Han dricker ur bäcken vid vägen.
Så lyfter han huvudet högt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren, din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka. Ps110:1-7:

---


Ant 2:Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Ps114:

Psaltaren 114

När Israel drog ut ur Egypten,
Jakobs släkt från främlingars land,
2 då blev Juda Guds heliga egendom,
Israel hans välde.
3 Havet såg det och flydde,
Jordans vatten vek undan,
4 bergen hoppade som baggar
och höjderna som lamm.
5 Hav, vad fick dig att fly?
Jordan, varför vek du undan?
6 Berg, varför hoppar ni som baggar,
och ni höjder som lamm?
7 Bäva för Härskaren, du jord,
bäva för Jakobs Gud,
8 han som gör klippan till sjö
och flintan till källsprång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Ps114:

---


Ant 3: Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Upp 19:1-2a, 5-7:

Upp 19:1-2a, 5-7

Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud,
sanna och rättfärdiga är hans domar.

Prisa vår Gud, alla hans tjänare,
ni som fruktar honom, höga och låga,
vår Gud, allhärskaren, är nu konung.

Låt oss vara glada och jubla
och ge honom vår hyllning.
Ty tiden har kommit för Lammets bröllop,
och hans brud har gjort sig redo.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Upp 19:1-2a, 5-7:

Läsning:
1 Korinthierbrevet 9:24-25 Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. 25 Var och en som tävlar måste försaka allt - löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Nu är den rätta tiden, +nu är frälsningens dag. Må vi inte kasta bort den nåd vi får från Gud, +

Magnificat:
Ant: Jag vill lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. För mig är livet Kristus och döden en vinning.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jag vill lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. För mig är livet Kristus och döden en vinning.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, låt ditt rike komma.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details