|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

lördag vecka 4 fastan, dag på kyrkoåret: lördag vecka 4 fastan

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Ps 141:1-9

Psaltaren 141:1-9

Herre, jag ropar till dig, skynda till mig, 
lyssna till min röst, då jag nu ropar till dig.
2Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer,
 mina händers upplyftande som ett aftonoffer.

3Sätt, o Herre, en vakt för min mun,
 bevaka mina läppars dörr.
4Låt inte mitt hjärta vika av till något ont,
till att öva ogudaktighetens gärningar 
tillsammans med män som gör vad orätt är
av deras läckerheter vill jag inte äta.

5Må den rättfärdige slå mig i kärlek och straffa mig 
det är som olja på huvudet, 
och mitt huvud skall inte avvisa det. 
Ty ännu en tid, så skall min bön uppfyllas, 
genom att det går dem illa:
6deras ledare skall störtas ned utför klippan, 
och man skall då höra att mina ord är ljuvliga.

7Som när man har plöjt och ristat upp jorden, 
så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand.
8Ja, till dig, Herre, Herre, ser mina ögon, 
till dig tar jag min tillflykt, förkasta inte min själ.
9Bevara mig för de snaror som de lägger ut på min väg, 
och för ogärningsmännens giller.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Ps 141:1-9

---


Ant 2:Jag räknar allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt: kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Ps142:

Psaltaren 142

Med hög röst ropar jag till Herren,
med hög röst bönfaller jag Herren.
3 Jag utgjuter mina bekymmer för honom,
till honom bär jag fram min nöd.
4 När modet sviker mig
vet du hur jag har det ställt.

På den väg jag vandrar
gillrar de fällor för mig.
5 Jag ser mig omkring,
men ingen bryr sig om mig.
Ingenstans kan jag fly,
ingen vill veta av mig.

6 Jag ropar till dig, Herre,
jag säger: Du är min tillflykt,
min lott i de levandes land.
7 Lyssna till min klagan,
ty jag står utan hjälp.
Rädda mig från förföljarna,
ty de är starkare än jag.
7 För mig ut ur mitt fängelse,
så att jag kan prisa ditt namn.
De rättfärdiga samlas kring mig,
ty du är god mot mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Jag räknar allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt: kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Ps142:

---


Ant 3: Fast han var Son lärde han sig att lyda genom att lida. Fil 2:6-11:

Filipperbrevet 2:6-11

Kristus Jesus ägde Guds gestalt*
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt*
då han blev som en av oss.
När han till det yttre hade blivit människa*
gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden,
    döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allt annat*
och gett honom det namn som står över alla andra namn,
för att alla knän skall böjas för Jesu namn,*
i himlen, på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna*
att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Fast han var Son lärde han sig att lyda genom att lida. Fil 2:6-11:

Läsning:
1 Petrusbrevet 1:18 Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. 19 Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror. 21 Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Vi tillber dig Kristus, +vi välsignar dig. -Du som genom korset återlöste världen, +

Magnificat:
Ant: Se, min tjänare skall ha framgång, han skall bli upphöjd och stor och högt uppsatt.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Se, min tjänare skall ha framgång, han skall bli upphöjd och stor och högt uppsatt.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Var oss nära, Herre.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Ge oss, Herre, kärlekens gåva och glädje, så att vi lever av den hängivenhet i vilken Kristus gick sitt lidande till mötes och frälste världen. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details