|  Login

XModPro

Minimera

Vesper

måndag vecka 2, dag på kyrkoåret: måndag vecka 2 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Du är den skönaste bland människor, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Ps45 1-10:

Psaltaren 45:1-10

Mitt hjärta brusar av härliga ord,
jag sjunger en sång till kungens ära,
min tunga är en snabb skrivares penna.

3 Skönast är du bland människor, +
ur din mun flödar ljuvligt tal.
Därför har Gud välsignat dig för evigt.
4 Fäst svärdet vid din sida, o hjälte,
i höghet och majestät!
5 Vinn seger! Dra ut för sanning och rätt!
Din starka hand skall utföra bragder.
6 Folken stupar för dig, +
dina vässade pilar sitter
i hjärtat på dina fiender, konung.

7 Din tron, gudomlige, består i tid och evighet,
din kungaspira är rättens spira.
8 Du älskar det rätta, du hatar orätt.
Därför har Gud, din Gud, smort dig
med glädjens olja mer än dina likar.
9 Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder,
du gläds åt strängars klang från elfenbensgemaken.
10 Kungadottern står bland dina skatter,
i Ofir-guld står bruden på din högra sida.


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du är den skönaste bland människor, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Ps45 1-10:

---


Ant 2:Se, brudgummen kommer, skynda honom till mötes. Ps 45:11-18:

Psaltaren 45:11-17

Hör, min dotter, lyssna och lär!
Glöm ditt folk och din släkt!
12 Kungen åtrår din skönhet,
han är din herre, böj dig för honom!
13 Dotter av Tyros, de rika bland folket
skall söka din gunst med gåvor.

14 I all sin prakt träder kungadottern in,
av guldbrokad är hennes klänning.
15 I lysande färger förs hon fram till kungen,
fram till dig, följd av tärnor, hennes väninnor.
16 De förs fram under glädje och jubel,
de tågar in i kungens palats.

17 Dina söner skall träda i dina fäders ställe,
du gör dem till furstar i hela världen.
17 Jag vill föra ditt rykte till kommande släkten.
Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Se, brudgummen kommer, skynda honom till mötes. Ps 45:11-18:

---


Ant 3: Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus. Ef 1:3-10

Ef 1:3-10

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. *
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
som genom Kristus finns i himlen,
liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom *
till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.

Han har förutbestämt oss till att få söners rätt *
genom Jesus Kristus och förenas med honom
-det var hans viljas beslut -
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss *
med sin älskade son.

I honom och genom hans blod har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra överträdelser,
så rik är den nåd *
med vilken Gud har låtit all vishet
och klokhet flöda över oss.

Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, *
det beslut om Kristus som han hade fattat från början
och som skulle genomföras när tiden var inne: *
att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus. Ef 1:3-10

Läsning:
1Thess 2:13 Vi tackar ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende.

Responsorium:
Som ett rökoffer må min bön +stiga upp inför dig o Gud. Och som ett aftonoffer +

Magnificat:
Ant: Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, bönhör ditt eget folk.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, allsmäktige Gud, ge oss kraft att hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details